Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • ogłoszenie

  Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu jako partner uczestniczy w projekcie “Wsparcie osób z autyzmem” , realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Działanie 1.3.6. Liderem projektu jest PFRON, a partnerami 9 organizacji pozarządowych z Porozumienia Autyzm – Polska. Realizacja projektu trwa od stycznia 2009 do lutego 2010 r.

  Podstawowym zadaniem naszej organizacji w ramach projektu jest identyfikacja Osób z Autyzmem mieszkających na terenie Dolnego Śląska.

  kontakt
  Jacek Śmigiel 601 855 402

  Więcej
 • wsparcie osób z autyzmem

  Od lutego 2009 roku stowarzyszenie jako partner w projekcie realizuje zadania projektu "wsparcie osób z autyzmem"

  Wsparcie osób z autyzmem


  WSPARCIE OSÓB Z AUTYZMEM
  Projekt realizowany w latach 2009-2010

  PROJEKT

  “Wsparcie osób z autyzmem” – projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.Ogólnopolskie programy integracji i aktywizacji zawodowej. Poddziałanie 1,3,6..

  więcej