Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Poradnictwo dla Polski


Fundacja SYNAPSIS uruchomiła poradnictwo w ramach Ośrodka Informacyjno-Prawnego z różnych dziedzin między innymi
PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE więcej