Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Kluby Terapeutyczne dla Osób z autyzmem z Wrocławia 2019


  Kluby terapeutyczne czerwiec- grudzień 2019r z wyjątkiem lipca i sierpnia

  Klub "uwaga dla Asa"
  dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
  wznawia zajęcia od 1 czerwca w dotychczasowej formule.
  Koordynator te. 785 965 695  Zajęcia grupowe w ramach programu"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Kluby terapeutyczne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia zlecana ze środków PFRON


  miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

  spotykają się :

  Grupa I - każdy wtorek od godziny 17.00- 19.00


  wyjścia:

  ********************************************************************************


  Program Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych - zlecana ze środków PFRON "Kluby terapeutyczne dla dzieci, młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia"

  W ramach programu klub Aktywności 'Po drodze" wznawia zajęcia 1 czerwca 2019 roku w dotychczasowej formule.
  Koordynator tel.609 564 844
  spotykają się:

  grupa terapeutyczna wtorki i czwartki godzina 16.30-19.00
  grupa aktywności każdy wtorek i czwartek od godziny. 16.30- 19.00
  grupa integracyjna każdy wtorek od godz. 16.30-19.00

  Zajęcia Klubu odbywają się w Szkole Nr 16 przy ul. Głogowskiej 30 we Wrocławiu .


  wyjścia
 • Stadion Wrocław jest z nami.

  Stadion Wrocław zajrzyj nie odmawia współpracy. Po raz kolejny jest Partnerem wydarzeń organizowanych przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. W czerwcu 2019 r.jest partnerem wydarzenia charytatywnego "Wataha dla Autyzmu"- motocyklowy przejazd startujący ze Stadionu Wrocław. dołącz do WatahyDziękujemy za wsparcie naszych działań.
 • Dziękujemy Fundacji Lotto

  Fundacja Lotto im.H.Konopackiej zajrzyjcie jest Partnerem Strategicznym Wydarzenia "Wataha dla Autyzmu 2019" szczegóły. Dziękujemy Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mówić o problemach dorosłych osób z autyzmem, które jak dotąd są wykluczone z systemu i że ta grupa niepełnosprawnych wymaga specjalnych form pomocy.
 • Dziękujemy za kolejne wsparcie.


  Nasze Stowarzyszenie ponownie zostało wsparte przez lokalną firmę. Z radością dziękujemy wrocławskiej Agencji AFTERWEB za darowiznę zajrzyj
 • Charytatywny Przejazd Motocyklowy 9.06.2019  START
  STADION WROCŁAW

  * zapisy - 10.30
  * start przejazdu 11.30  PLAC SOLNY 12.00- 16.00

  *Koncerty
  * loteria fantowa
  * wata cukrowa
  * popcorn
  * stoisko z gadżetami
  * atrakcje dla dzieci
  *kwesta do skarbonek dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu


  Zapraszamy Róbmy razem dobro dla osób z autyzmem i ich rodzin! dołącz do Watahy
 • Wataha dla Autyzmu vol.3 9 czerwca 2019r.  No i mamy to - 3 edycja Watahy dla Autyzmu. Zapraszamy 9 czerwca 2019r. w niedzielę na Watahę nasi przyjaciele. Będzie zabawa, będzie się działo. Udostępniajcie , zapraszajcie.
  tu znajdziesz szczegóły
 • Dziękujemy Auchan Wrocław za akcję

 • Zebranie

  Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu serdecznie zaprasza na zebranie sprawozdawcze za 2018 rok .

  termin: 25 kwietnia 2019r.
  godzina: 17.00
  miejsce: Grabiszyńska 57/parter
 • Wielkanoc 2019

  Aby Wielkanoc w tym właśnie 2019 roku,

  nadeszła z dużym sukcesem,

  aby życie układało się zarówno prywatnie
  jak i zawodowo.

  Jak najwięcej chwil radosnych,
  i przepięknej wiosny!

  Życzy
  Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
 • Zapraszamy na spotkanie 8 kwietnia.  Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu pozostaje na całe życie.

  Dziecko z diagnozą dorasta i staje się dorosłą osobą z ASD.
  Spektrum zaburzeń autystycznych jest bardzo szerokie. Osoby z autyzmem funkcjonują na każdym poziomie inteligencji, od niemówiących do bardzo elokwentnych.

  Ciągle jeszcze dorosłe osoby z autyzmem są wykluczane z życia i pozostają w domu bez żadnej aktywności.
  Dla systemu pomocy dorosła osoba ze spektrum zwłaszcza nisko funkcjonująca, szczególnie zależna, jest osobą przezroczystą.

  Rodzice osób dorosłych z autyzmem walczą o systemowe rozwiązania dla swoich dorosłych dzieci. Doświadczenie ciągłego odrzucania zmusza to domagania się bezpiecznych rozwiązań. Potrzebne są małe i specjalistyczne placówki.