Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Miejsce na Ziemi

null
Założenia do projektu opieki nad młodzieżą i dorosłymi autystamizobacz folder i pobierz


Zakupiliśmy 4 ha ziemi w Czernicy koło Wrocławia z przeznaczeniem na budowę Ośrodka dla osób z autyzmem. Ośrodek jest ostatnim ogniwem w systemie pomocy opracowanym przez Stowarzyszenie i da on osobom autystycznym szansę życia w warunkach specjalnej ochrony i nadzoru, respektowaniem prawa do szacunku i godności należnych każdej osobie.

W ośrodku planujemy:
Pobyt stały w domkach kilkuosobowych
Warsztaty - Kluby Aktywności
Diagnostyka
Terapia
Rozwiązaniem jest tworzenie wzorem krajów Unii Europejskiej małych specjalistycznych domów z różnymi formami terapii, rehabilitacji i aktywności zawodowej. Z pomocy będą mogły skorzystać osoby autystyczne z Wrocławia i Dolnego Śląska Proponujemy osiedle składające się z domków jednorodzinnych dla pobytu stałego- budowanych w zależności od potrzeb oraz stałej bazy terapeutyczno- socjalnej. Planowany basen i hala sportowa pozwoli uniknąć izolacji środowiskowej bowiem zespół będzie dostępny dla okolicznej społeczności na określonych warunkach. Poza stałymi pensjonariuszami Ośrodka proponujemy dodatkową usługę w ramach działania pogotowia pomocowego. W trudnych sytuacjach rodzinnych bądĹş życiowych/choroba opiekuna, wypadki losowe/opiekunowie będą mogli powierzyć swoje dzieci opiece ośrodka na czas określony/wiek nie ma znaczenia/.Rozważamy również możliwość pobytu rodzinnego na specjalnych zasadach.

Na części ziemi planujemy założenie parku rekreacyjnego, terapeutycznego i edukacyjnego, który będzie dostępny dla szkół i środowiska na określonych zasadach po to by ośrodek nie stał się zamkniętym zakładem opieki. Mamy nadzieję, że ta wizja stanie się rzeczywistością i rodzice będą mogli spokojnie przeżyć swoje życie bez poczucia, że ich dorosłe dzieci nie mają swojego Miejsca na ziemi zwłaszcza, że przystąpiliśmy do prac projektowo-budowlanych dzięki wsparciu finansowemu i rzeczowemu wielu życzliwych nam osób i firm.dom autysty


Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
Opis koncepcji ogrodu

projekt L. & T. Maluga 2007

ogród


Szpalery drzew (brzozy). Symetrycznie po dwóch stronach wśród drzew rozmieszczone są polany - ogrody tematyczne. Prosty układ geometryczny nawiązuje w planie do symetrycznej rośliny (drzewa). Założenie parkowe składa się zatem z 3 rodzajów przestrzeni - odmiennych, a jednocześnie dopełniających się: prostej, otwartej przestrzenie centralnej ciągnącej się w głąb (czytelna perspektywa całości założenia)oraz niewielkich wydzielonych wnętrz (polany) tworzących kameralną atmosferę. Trzecim przestrzeni są zadrzewione wnętrza parkowe z kretymi ścieżkami pozwalającymi na swobodne przemieszczanie się po terenie, "ukrycie się" w zieleni, najpełniejszy kontakt z przyrodą.

Komunikacja:

Oś komunikacji w parku stanowi główna aleja prowadząca do poszczególnych polan oraz do pagórka na końcu ogrodu i pola biwakowego. Jest ona przedłużeniem układu komunikacyjnego (założonego hipotetycznie) w części południowej. Pozwala na dojazd do wszystkich miejsc w parku pojazdom specjalnym (straż pożarna, karetka). Nawierzchnia podstawowych alejek jest utwardzona (żwirowa) pozostałe ścieżki są trawiaste. Wśród drzew we wnętrzu poprowadzona jest swobodna siatka ścieżek spacerowych. Łączy ona poszczególne polany ze sobą oraz tworzy samodzielną pętlę spacerową.

Zieleń:

Na tym etapie projektu koncepcyjnego nie określono szczegółowo gatunków drzew i krzewów, ani nie wskazano dokładnej ich lokalizacji. Określono jedynie geometryczny kształt parku z podziałem na kompleks drzew i krzewów wysokich oraz sferę krzewów niskich (ozdobnych). Przyjęto założenie, że dobór drzew i krzewów do obsadzenia parku będzie ostatecznie określony możliwością zapewnienia odpowiedniej ilości i asortymentu przez pobliskie nadleśnictwo (gatunki lokalne) lub zakupem przez sponsorów (krzewy i drzewa ozdobne). Jedynym wyjątkiem jest koncepcja stworzenia dwóch szpalerów brzóz podkreślających główną oś kompozycyjną. Szczegółowego rozwiązania zieleni będą wymagały poszczególne polany - ogrody tematyczne.


wspierając dajesz szansę na godne życie


Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
www.autyzm.wroclaw.pl
konto- 09 1090 1522 0000 0001 4165 4235