Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

O nas

DSA
W 1988 roku z Inicjatywy Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego Instytutu Pedagogiki powołano Koło Pomocy Dzieciom Autystycznym przy TWK we Wrocławiu .W strukturach TWK zrzeszeni rodzice i specjaliści działali do 1992 roku w tym też roku z inicjatywy członków Koła powołano Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu. Uznaliśmy ,że warto powołać regionalną organizację ,która wówczas jako jedyna była rzecznikiem interesów osób autystycznych Wyszliśmy z założenia ,że łatwiej będzie nam działać na rzecz tej grupy niepełnosprawności powołując regionalną organizacje, niż jako oddział w tworzących się strukturach Krajowego Towarzystwa Autyzmu.
Dzisiaj wiadomo, że mieliśmy rację. Zdobyte doświadczenia w działalności społecznej w strukturze TWK pomogło nam poruszać się samodzielnie i przecierać ścieżki pomocy osobom autystycznym nie tylko z Wrocławia ,ale także województw wrocławskiego, legnickiego, wałbrzyskiego i jeleniogórskiego. Od początku stowarzyszenie było organizacją non-profit i tak jest do tej pory .Zarząd i wszyscy jego członkowie swoje funkcje pełnią społecznie. Założone cele i plany realizujemy konsekwentnie wdrażając kolejne ogniwa do systemu pomocy. W 2004 r. otrzymaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego mamy nadzieję, że prawa płynące z przyznanego statusu także wiarygodność i skuteczność którą wypracowaliśmy przez 25 lat pomoże nam realizować kolejne projekty, które wdrożone zamkną system pomocy osobom autystycznym od wczesnych lat życia po póĹşną dojrzałość.


Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Autyzmu jest od ponad 25 lat rzecznikiem interesów osób autystycznych i ich rodzin. Podejmuje działania mające na celu zmianę sytuacji osób z autyzmem w zakresie zapewnienia im realnej możliwości uczestnictwa w życiu społecznym oraz stworzenia szansy na godne i społecznie użyteczne życie w atmosferze szacunku i zrozumienia.


Każda wpłata
daje szansę osobom autystycznym
na społeczne uczestnictwo