Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Władze

KADENCJA 2021-2023

skład zarządu
Alicja Winiszewska - prezes
Jacek Śmigiel - zastępca
Halina Trojanowska - sekretarz
Weronika Firlejczyk - skarbnik
Anna Krzyszczuk - członek

Komisja Rewizyjna
Krystyna Riss
Krystyna Fitrzyk
Halina AntoniukKADENCJA 2018-2020

skład zarządu
Alicja Winiszewska - prezes
Jacek Śmigiel - zastępca
Halina Trojanowska - sekretarz
Weronika Kumaszka - skarbnik
Anna Krzyszczuk - członek

Komisja Rewizyjna
Krystyna Riss
Krystyna Fitrzyk
Halina Antoniuk

KADENCJA 2014-2017

skład zarządu
Alicja Winiszewska - prezes
Małgorzata Skórczyńska - zastępca
Jacek Smigiel - sekretarz
Halina Trojanowska - skarbnik
Izabela Sokołowska-Zatorska - członek
Grażyna Frys - członek
Jerzy Wesołowski - członek

Komisja Rewizyjna
Krystyna Fitrzyk - przewodnicząca
Krystyna Riss - sekretarz
Barbara Jankowska - członek
KADENCJA 2010-2013

Skład Zarządu
Alicja Winiszewska -prezes
Małgorzata Skórczyńska -zastępca
Jacek Śmigiel- sekretarz
Krzysztof Kotela - skarbnik
Halina Trojanowska - członek
Jerzy Wesołowski - członek

Komisja Rewizyjna
Krystyna Fitrzyk - przewodnicząca
Krystyna Riss - sekretarz
Barbara Jankowska - członek


KADENCJA 2007-2010

Skład Zarządu
Alicja Winiszewska - prezes
Małgorzata Skórczyńska - zastępca prezesa
Jacek Śmigiel - sekretarz
Mirosław Pigiel - skarbnik
Halina Trojanowska - członek zarządu

Skład Komisji Rewizyjnej
Hanna Cybulska-Szulc - przewodniczący
Krystyna Riss - sekretarz
Katarzyna Płóciennik - członek