Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

O nas - informacja o działalności / tekst odczytywalny maszynowoinformacja o stowarzyszeniu tekst odczytywalny maszynowoKim jesteśmy?


Jesteśmy organizacją pożytku publicznego, która prowadzi działania

na rzecz osób ze spektrum autyzmu.Korzystamy z dotacji przyznawanych przez:

Gminę Wrocław

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Europejski Fundusz Społeczny

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Fundusz Inicjatyw Obywatelskich/Narodowy Instytut Wolności


Co robimy?

Prowadzimy w ramach projektów zajęcia dla osób ze spektrum autyzmu nisko funkcjonujących, wysoko funkcjonujących i z zespołem Aspergera.

Są to zajęcia rozwijające kompetencje społeczne ,
komunikacyjne,
rozwój osobisty.

Realizujemy kampanie społeczne, których celem jest uświadomienie społeczeństwu
problemów osób z autyzmem.

Jest to też forma rzecznictwa potrzeb osób z autyzmem i ich rodzin.

Prowadzimy warsztaty, panele, szkolenia.

Adresatami są rodzice, opiekunowie, kadra specjalistów, studenci, wolontariusze.

W ramach Porozumienia Autyzm-Polska , którego jesteśmy członkiem współpracujemy z organizacjami , które wypracowują formy wsparcia dla osób ze spektrum autyzmu.

Gdzie znajduje się siedziba Stowarzyszenia?

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu na ul. Lelewela 13/6 (II piętro) we Wrocławiu.

W związku z brakiem dostępności wszystkie porady udzielane są telefonicznie.

Spotkania ich miejsce i godzina umawiane są w najmowanym lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 57 .

Możesz dojechać tramwajem 4,5,24,14 i wysiąść na przystanku

Do lokalu są dwa wejścia jedno od klatki schodowej, drugie od ulicy z pozycji chodnika.

• Pomieszczenia w lokalu dostosowane są do poruszania się osobom na wózkach.

• W lokalu nie ma toalety przystosowanej dla osób na wózkach.

• Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego

• Przed budynkiem są miejsca parkingowe ogólnie dostępne.

Jak się z nami skontaktować?

Możesz zadzwonić pod numer telefonu: 71 342 72 08

Możesz napisać maila na adres autyzm7@o2.pl