Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

O nas - Informacja o działalności / tekst łatwy do czytania (ETR)

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu jest Organizacją Pożytku Publicznego.


Stowarzyszenie jest członkiem Porozumienia Autyzm–Polska, które od 2021 należy do Autism Europe


Komu pomagamy?


Stowarzyszenie prowadzi działalność na rzecz osób z całościowymi zaburzeniami rozwoju.

Odbiorcami działań Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu są:

dzieci, młodzież oraz dorosłe osoby z autyzmem i zespołem Aspergera, również rodzice , opiekunowie i specjaliściCo to jest autyzm?

W tej chwili autyzm definiuje się jako zaburzenie neurorozwojowe przejawiajace sie w sferach komunikowania, relacji społecznych, zachowania

Nie jest to choroba psychiczna, ale zaburzenie wpływające w istotny sposób na życie społeczne i rodzinne osoby dotkniętej tym zaburzeniem.

Wiekszośc osób z autyzmem będzie wymagała wsparcia osób trzecich praktycznie przez całe życie.


Gdzie nas znajdziesz ……

Siedziba Stowarzyszenia mieści się w lokalu na ul. Lelewela 13/6 (II piętro) we Wrocławiu.

W związku z brakiem dostępności wszystkie porady udzielane są telefonicznie,

spotkania ich miejsce i godzina umawiane są w najmowanym lokalu przy ul. Grabiszyńskiej 57 .

* Możesz dojechać tramwajem 4,5,24,14 i wysiąść na przystanku

* Do lokalu są dwa wejścia jedno od klatki schodowej, drugie od ulicy z pozycji chodnika.

* Pomieszczenia w lokalu dostosowane są do poruszania się osobom na wózkach.

* W lokalu nie ma toalety przystosowanej dla osób na wózkach.

• Stowarzyszenie nie posiada tłumacza języka migowego

• Przed budynkiem są miejsca parkingowe ogólnie dostępne.

Jak pomagamy

Realizujemy wiele projektów odpowiadając na potrzeby w miarę naszych możliwości.

Terapia:

Klub ”Po drodze” dla dorosłych

Klub „Uwaga dla asa” dla Dzieci

Kampanie społeczne:

„Kropka to dopiero początek”

„Wataha dla Autyzmu”

„Na niebiesko dla autyzmu”

„różni nas wiele, łączy miłość do pociągów”

Warsztaty, szkolenia:

„Bliżej autyzmu”

Projekty finansowane są z grantów, otwartych konkursów dla organizacji OPP darowizn, 1% podatku Wsparcie otrzymujemy od Gminy Wrocław/Mops, PFRON, EFS, FIO/NIW.