Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Piotr Duszeńko i jego koalicja - 6. II . 2011
  CHARYTATYWNA IMPREZA DLA DOLNOŚLĄSKIEGO STOWARZYSZENIA JUŻ 6 LUTEGO 2011 OD GODZ.18.30.W KLUBIE LIVERPOOL WROCŁAW ŚWIDNICKA 37, ATRAKCJI CO NIE MIARA  Można licytować miedzy innymi medal Mistrzostw Polski w Futbolu Amerykańskim przekazany przez Klub Sportowy Devils Wrocław

  Z A P R A S Z A M Y
  Z A P R A S Z A M Y
 • Łatwiejszy 1% - nie wpisujemy nazwy tylko KRS

  Na stronie Ministerstwa Finansów, pod adresem: www.mf.gov.pl /dokument.php zobacz i wydrukuj dostępne są już wzory formularzy PIT do rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2010. W zakresie odliczeń 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego formularze te zawierają istotną zmianę w porównaniu z dotychczas stosowanymi. W rozliczeniu za rok 2010 podatnik nie będzie podawał nazwy organizacji pożytku publicznego - nie ma takiej rubryki - a jedynie numer KRS organizacji, na rzecz której chce przekazać 1% należnego podatku.
 • Klub Aktywności 2011

  Od 4 stycznia 2011r. wznawia zajęcia Klub Aktywności "Po drodze" we wtorki i czwartki w godz. od 16-19.00.

  Program PROMOCJA ZDROWIA PSYCHICZNEGO współfinansowany przez Gminę Wrocław.
  koordynator Joanna Przybyła

  ZAPRASZAMY WOLONTARIUSZY do pracy w klubie w charakterze ASYSTENTA OSOBY Z AUTYZMEM. Zajrzyjcie do naszego świata.
 • Boże Narodzenie 2009

 • Boże Narodzenie 2010

 • nowe władze na 2010-2012

  1 grudnia 2010 roku Walne Zgromadzenie Członków Dolnośląskiego Stowarzyszenia
  na rzecz Autyzmu wybrało władze na lata 2010-2012

  Wybrano Zarząd w składzie:

  Alicja Winiszewska -prezes
  Małgorzata Skórczyńska -zastępca
  Jacek Śmigiel -sekretarz
  Krzysztof Kotela -skarbnik
  Halina Trojanowska -członek
  Jerzy Wesołowski -członek

  Komisja Rewizyjna:

  Krystyna Fitrzyk -przewodnicząca
  Barbara Jankowska -członek
  Krystyna Riss -sekretarz
 • Żegnaj Łukaszu

  SŁOŃCU ANI ŚMIERCI
  NIE MOŻNA PATRZEĆ PROSTO W OCZY

  /Francois de la Rochefoucauld/

  1 grudnia 2010 roku rozstał sie na zawsze z RODZINĄ, Przyjaciółmi, Znajomymi, Swoimi Autystycznymi Uczniami

  ŁUKASZ JEZIERSKI
  nauczyciel, terapeuta i nasz Kolega

  Ż E G N A J
 • Poradnictwo dla Polski


  Fundacja SYNAPSIS uruchomiła poradnictwo w ramach Ośrodka Informacyjno-Prawnego z różnych dziedzin między innymi
  PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-TERAPEUTYCZNE więcej
 • Europejski Tydzień Autyzmu

  25 listopada 2010roku na uroczyste spotkanie z okazji Obchodów Europejskiego Tygodnia Autyzmu zaprosili Dyrektor i Rada Pedagogiczna Zespołu Placówek Oświatowych Nr.2 we Wrocławiu i Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu a w programie zaproponowano:


  program

  klub aktywności - film
 • Konkurs plastyczny rozstrzygnięty
  G R A T U L U J E M Y

  Jury V edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego Dla Dzieci i Młodzieży Autystycznej ogłosiło werdykt. NAGRODĘ SPECJALNĄ im. Daniela Szulca ufundowaną przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu w roku 2010 otrzymał Adrian Król – 18 lat, SOSW Chrzanów. więcej