Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Szkoła

O szkole

1 września 1997 r. z inicjatywy Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu powstała pierwsza w rejonie i jedyna w kraju szkoła dla dzieci autystycznych, będąca Filią Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 8 dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Z dniem 1 września 2000 r. filia stała się samodzielną Szkołą Podstawową Specjalną dla Dzieci Autystycznych, finansowaną ze środków Urzędu Miejskiego. Od 1 września 2004 r. szkoła weszła w skład Zespołu Szkół Specjalnych nr 2 dla Uczniów z Autyzmem.

Kontakt

Zespół Szkół Nr 16
ul. Głogowska 30
53-621 Wrocław
Tel. (071)798 68 83

Zajęcia

Organizacja zajęć przebiega w oparciu o program autorski, który umożliwia w optymalny sposób wychodzić naprzeciw potrzebom i możliwościom osób autystycznych.

Zajęcia terapeutyczno-edukacyjne odbywają się w silnej strukturze czasu i przestrzeni, w dwóch blokach: blok zajęć grupowych oraz zajęć indywidualnych - kiedy praca odbywa się w systemie "jeden na jeden" (jeden terapeuta pracuje z jednym dzieckiem). Uzasadnione jest to rozwojowo uwarunkowaną dyspraksją u dzieci autystycznych, wysokim poziomem agresji i autoagresji.

Kadra

W placówce zatrudnieni są specjaliści z zakresu pedagogiki specjalnej, muzykoterapii, psychologii, gimnastyki korekcyjnej i terapii plastycznej. Szkoła pracuje w oparciu o najnowocześniejsze metody stosowane w pracy z dzieckiem autystycznym.

Metody

Metody diagnostyczne pozwalają na obiektywną ocenę dziecka i czynionych przez nie postępów. Każde dziecko posiada Indywidualny Program Terapeutyczno-Edukacyjny.

Konsultacje

Przy placówce działa od 1998 r. Społeczny Punkt Konsultacyjny, prowadzony przez pracowników szkoły (zespół: psycholog i pedagodzy specjalni) dla rodzin z dzieckiem autystycznym, które mają trudności z uzyskaniem pomocy specjalistów - nie są uczniami szkoły. Dla dzieci przygotowuje się indywidualne programy terapeutyczne - głównie dotyczące stymulacji sensorycznej jako pierwszego kroku w pracy z dzieckiem autystycznym. Prowadzone są także zajęcia otwarte i konsultacje dla specjalistów z całego kraju.

Więcej informacji o szkole: www.zpo2.wroc.pl