Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kropka to dopiero początek
Kampania społeczna Kropka to dopiero początek Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu

Celem kampanii społecznej Kropka to dopiero początek jest zwrócenie uwagi społecznej na problemu, jakim jest autyzm. Oczekiwaną zmianą społeczną jest wzrost świadomości społecznej na temat autyzmu.

Odbiorcy kampanii: mieszkańcy Wrocławia; młodzież, dorośli.

Kampania społeczna Kropka to dopiero początek zostanie przeprowadzona w trzech etapach.

Pierwszy etap: w porozumieniu z władzami miasta (Biuro Prezydenta Wrocławia) w wyznaczonych miejscach publicznych o natężonym ruchu pieszym (rejon Parku Kulturowego) na powierzchnię chodnikową zostaną naniesione naklejki – niebieskie kropki o średnicy 50-100 cm (w liczbie 10-20 sztuk). Czas trwania pierwszego etapu to 13 dni (18-30.04.2017). Obecność i stan kropek będą monitorowane przez koordynatora projektu oraz patrole wolontariuszy. W trakcie patrolu wolontariusze będą rozdawać napotkanym przechodniom niebieskie kropki o średnicy 10 cm. Ce

Celem I etapu jest zwrócenie uwagi społecznej na formę graficzną.

Drugi etap: na słupach oświetleniowych/latarniach miejskich, zlokalizowanych w rejonie Parku Kulturowego, w dniach 20-27.04.2017 zawisną plakaty z grafiką – pojedynczą, niebieską kropką i hasłem Kropka to dopiero początek (zrealizowane za pośrednictwem agencji Reklama Tęczowa). W wybranych instytucjach kultury i pożytku publicznego zostaną rozwieszone plakaty w formacie A4 i/lub A3 (z grafiką – pojedynczą, niebieską kropką i hasłem Kropka to dopiero początek). Czas trwania drugiego etapu to 8 dni.

Celem II etapu jest zaintrygowanie opinii społecznej hasłem Kropka to dopiero początek.

Trzeci etap: Połącz kropki. Na placu Wolności we Wrocławiu, w dniach 1-3 maja, zostaną rozmieszczone makiety niebieskich kropek o średnicy 30-100 cm (balony z obciążnikiem). Układ kropek, widoczny z lotu ptaka w napis autyzm.
Napis zostanie sfilmowany z wysokości, kamerą zamieszczoną na dronie, materiał posłuży do spotu kampanii, który zostanie opublikowany 10.05.2017 w mediach społecznościowych i na stronie internetowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu.

Przy użyciu nośników reklamy zewnętrznej (outdoorowej - StrĂśer, AMS) w przestrzeni publicznej miasta Wrocławia mieszkańcom zostanie przedstawiony efekt kampanii społecznej Kropka to dopiero początek w postaci plakatu/grafiki (billboard, scroll, reklama mobilna), spot kampanii społecznej (media społecznościowe, strona internetowa Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, reklama mobilna).

Czas trwania trzeciego etapu to 14 dni (1-14.05.2017) – reklama outdoorowa, od 10.05.2017 – publikacja spotu kampanii społecznej Kropka to dopiero początek w mediach społecznościowych oraz na stronie internetowej Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, 10-17.05.2017 – reklama mobilna (MPK). C

Celem III etapu jest informacja o problemie, jakim jest autyzm.

Dodatkowymi bezterminowymi działaniami są podtrzymanie efektów kampanii, przygotowanie materiałów i gadżetów promocyjnych (promocja papierowa, kropka do samodzielnego wydruku i pobrania m. in. ze strony Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu, torba bawełniana z logo kampanii), dystrybucja materiałów i gadżetów promocyjnych.

Zakładane rezultaty realizacji zadania publicznego Rezultatem kampanii społecznej Kropka to dopiero początek jest wzrost świadomości społecznej na temat występowania autyzmu w populacji, a także uwrażliwienie społeczeństwa na konieczność respektowania praw osób z autyzmem oraz udzielania im właściwego wsparcia.

Rozmowa z pomysłodawcą i koordynatorką kampanii Sylwią Śmigiel
przeczytaj