Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby Terapeutyczne


Informacja o zadaniu, polski język migowy - film PJM

informacja o zadaniu,tekst odczytywany maszynowo


Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu realizuje zadanie
Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych
zlecana ze środków PFRON


Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem:
1.06.2022- 31.12.2022r. z wyjątkiem lipca i sierpnia,
dni wolnych oraz świąt.

Klub „Uwaga dla Asa” dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
ze szkół podstawowych i integracyjnych
z Wrocławia.


Data - od 7.06.2022 roku
Kiedy – każdy wtorek od godziny 16.00 do godziny 19.00

wyjścia

15.11.2022r.- Sky Tower - kręgle

Miejsce zajęć - ul. Grabiszyńska 57 we Wrocławiu

Koordynator :

Klub „Po drodze” - dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
i zespołem Aspergera z Wrocławia.

Grupa integracyjna
Data - od 1.06 2022 roku
Kiedy - każda środa od godziny 16.00 do godziny 19.00
Miejsce zajęć - ul. Grabiszyńska 57 we Wrocławiu

Wyjścia:

15.06.2022- wystawa Van Gogh ul. Wystawowa1 - grupa integracyjna

14.09.2022 AR Bar, Rynek Wrocław- grupa integracyjna

28.09.2022 Gra miejska /Rynek i okolice- grupa integracyjna

20.10.2022r. Centrum Wspinaczkowe -Tarnogaj ul. Nyska 59- grupa integracyjna

9.11.2022r. Sky Tower - kręgle- grupa integracyjna


Grupa terapeutyczna
Data - od 1.06. 2022 roku
Kiedy- każdy wtorek i czwartek od godziny 16.30 do godziny 19.00
Miejsce zajęć - Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30 we Wrocławiu.
Koordynator

Zadanie jest finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Zajęcia prowadzone w reżimie sanitarnym Covid-19


Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania ETR
- Klub "Uwaga dla Asa"Dla kogo
Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
ze szkół podstawowych i integracyjnych
z Wrocławia


KiedyZajęcia od 7.06. 2022 roku do 20.12. 2022 roku

każdy wtorek od godziny 16.00- 19.00Gdzie


Zajęcia przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu

Kontakt


Chcesz się dowiedzieć więcej tel. 71 342 72 08

napisz e-meila autyzm@o2.pl
Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania ETR
- Klub "Po drodze"Dla kogo

Klub "po drodze"
dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
z Wrocławia- grupa integracyjna
Kiedy

Zajęcia od 1 czerwca 2022 roku do 21 grudnia 2022r.
grupa integracyjna
w każdą środę od godziny 16- 19.00Gdzie

zajęcia przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu


Klub "Po drodze"
dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem
z Wrocławia- grupa terapeutyczna

kiedyzajęcia od 2 czerwca do 22. grudnia 2022 r.
grupa terapeutyczna
każdy wtorek i czwartek od godz. 16.30 - 19.00
gdzie
Zajęcia w Zespole Szkół Nr 16
ul.Głogowska 30 we Wrocławiu


kontakt

chcesz się dowiedzieć zadzwoń tel. 71 342 72 08

napisz e-mail autyzm7@o2.pl