Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • Kuba Wygnański - 1% cieszy i rozczarowuje

  "W tegorocznych wynikach uwagę zwraca to, że ogromna kwota została przekazana organizacjom zbierającym 1% na konta indywidualnych osób. Moje stanowisko w tej sprawie jest znane. Nie cieszy mnie, że tak się dzieje. Moim zdaniem ten sposób użycia 1% utrwala raczej nierówności, niż je niweluje. Wykorzystywanie 1% do zbierania pieniędzy na osoby indywidualne jest w moim przekonaniu niezgodne z pierwotną intencją, jaka stała za ideą 1%. Oczywiście osobom indywidualnym należy pomagać. Jednak rozdział zebranych środków powinien leżeć w kompetencjach organizacji (np. lekarzy współpracujących z nią), a nie zależeć od tego, kto zmobilizuje więcej członków rodziny, przyjaciół, znajomych itd. To jest rodzaj prywatyzacji mechanizmu, który w założeniach miał służyć dobru publicznemu. czytaj wiecej
 • Twój 1% podatku = 100% naszego powodzenia

  1% podatkuPrzekaż 1% swojego podatku Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Autyzmu. W 2010 roku wpłaty z 1% przeznaczymy na fundusz budowy ośrodka " miejsce na ziemi".

  1% dla OPP

  kliknij-bezpłatnie skorzystasz z programu

 • Odrębny kod Całościowych Zaburzeń Rozwoju

  Komunikat Fundacji SYNAPSIS

  W wyniku naszych kilkuletnich działań w imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA i współpracy z Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu oraz Pełnomocnikiem Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych z początkiem roku 2010 weszły w życie ogłoszone po koniec grudnia 2009 r. dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadziły do systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności odrębny kod całościowych zaburzeń rozwojowych.

  Kod CZR uzyskał nazwę 12C.

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.09.226.1829, Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.)


  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

  z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.09.224.1803, Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.)

 • Parlamentarna Grupa d/s Autyzmu


  W dniu 9.06.2010 odbyło się spotkanie PGA-pierwsze po tragedii smoleńskiej w której zginął przewodniczący PGA poseł Arkadiusz Rybicki. Na spotkaniu wybrano nowego przewodniczącego posła Marka Plurę Wiceprzewodniczącym został senator Władysław Sidorowicz. Wrocław ma trzech parlamentarzystów w PGA,są to posłanka Ewa Wolak, senator Jarosław Duda i senator Władysław Sidorowicz. • Wyrazy współczucia i żalu

 • Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem

   class=“Koncepcja …” została opracowana i wydana jako jeden z głównych rezultatów projektu pilotażowego “Wsparcie osób z autyzmem” w którym Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu było jedną z 8 organizacji partnerskich z największą liczbą osób ze spektrum autyzmu objętych wsparciem. Publikacja adresowana jest zarówno do organizacji pozarządowych, które w najbliższym czasie podejmować będą działania na rzecz takiej aktywizacji, jak i do samorządów lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli parlamentu i rządu. W celu wdrażania postulatów, zawartych w “Koncepcji…” niezbędne jest różnorodne wsparcie z poziomu wielu szczebli i Ĺşródeł.więcej
 • Dziękujemy za 1%  Pięknie dziękujemy wszystkim, którzy swój 1% podatku przekazali Dolnośląskiemu Stowarzyszeniu na rzecz Autyzmu.

  W tym roku 1% przeznaczymy na fundusz budowy ośrodka "Miejsce na ziemi" dla młodych osób z autyzmem z Wrocławia i Dolnego Sląska.
  więcej
 • Na imię ma Sabine - projekcja charytatywna 26 kwietnia 2010 g. 19.00

  http://www.autyzm.wroclaw.pl/images/art_img/info.jpg
 • Stowarzyszenie Nie-grzeczne dzieci - zaprasza

  Stowarzyszenie - Nie-grzeczne dzieci - im. Hansa Aspergera zaprasza rodziców i opiekunów w dniu 29 maja 2010 na szkolenie do Warszawy...czytaj wiecej
 • mamy nowych przyjaciół- Kameralny Chór ANGELUS

  Kolędowanie z Cyrylem i Metodym dla "Miejsca na ziemi".

  EUROPA Świętych Cyryla i Metodego , pod takim hasłem Kameralny Chór ANGELUS pod Dyrekcją Barbary Szarejko, 30 stycznia 2010 roku w Katedrze Grekokatolickiej pw. Świętych Wincentego i Jakuba we Wrocławiu, dał koncert podczas którego przeprowadzono kwestę dla stowarzyszenia na fundusz budowy ośrodka "miejsce na ziemi"

  null Dziękujemy za "śpiewające" rzecznictwo potrzeb osób z autyzmem.