Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Na imię ma Sabine - projekcja charytatywna 26 kwietnia 2010 g. 19.00

http://www.autyzm.wroclaw.pl/images/art_img/info.jpg