Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

UWAGA dla ASA


Informacja o zadaniu, polski język migowy - film PJMZadanie Klub "Uwaga dla Asa"
informacja o zadaniu, tekst odczytywany maszynowo

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu realizuje zadanie:

Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem

Klub "uwaga dla Asa" – 14.02.-8.05.2022r.

dla dzieci z autyzmem (wysoko funkcjonujące) i zespołem Aspergera
ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia( kontynuacja)

zajęcia od 15 lutego 2022r. do 3.05.2022r.
z wyjątkiem dni wolnych oraz świąt

Grupa - każdy wtorek od godziny 16.00 - 19.00

miejsce zajęć - ul. Grabiszyńska 57 we Wrocławiu.

Koordynator tel. 785 965 695

Zadanie finansowane ze środków Gminy WrocławInformacja o projekcie / tekst łatwy do czytania ETR


Dla kogo
Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci z autyzmem i zespołem Aspergera
ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia


KiedyZajęcia od 15 lutego 2022 roku do 3 maja 2022 roku

każdy wtorek od godziny 16.00- 19.00Gdzie


Zajęcia przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu

Kontakt


Chcesz się dowiedzieć więcej tel. 71 342 72 08

napisz e-meila autyzm@o2.pl***********************************************************************


Program Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON .

Kluby terapeutyczne dla osób z autyzmem:


Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 11 maja 2021r. w dotychczasowej formule.
Koordynator tel. 785 965 695


miejsce zajęć
przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

Grupa I - każdy wtorek od godziny 16.00- 19.00


wyjścia:

Zajęcia prowadzone w reżimie sanitarnym COWID-19Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

*********************************************************************************

Program Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON- I edycja
.
Kluby terapeutyczne wrzesień - grudzień 2020.Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków finansowych PFRON otrzymanych od Zleceniodawcy , www.mops.wroclaw.pl


Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 1 września 2020r. w dotychczasowej formule.
Koordynator tel. 785 965 695


miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

Grupa I - każdy wtorek od godziny 17.00- 19.00


wyjścia:


*********************************************************************************
Kluby terapeutyczne czerwiec- grudzień 2019r z wyjątkiem lipca i sierpnia

Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 1 czerwca w dotychczasowej formule.
Zajęcia grupowe w ramach programu"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Kluby terapeutyczne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia " zlecana ze środków PFRON


miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

Grupa I - każdy wtorek od godziny 17.00- 19.00


wyjścia:

12.11.2019 godz. 17-19.00
Grupa Klubu "Uwaga dla Asa" wychodzi na kręgle.TGG Kregielnia Miraż ul.Słubicka 18.


*********************************************************************************Kluby terapeutyczne maj - grudzień 2018 z wyjątkiem lipca i sierpnia

Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 17 maja w dotychczasowej formule.Zajęcia grupowe w ramach programu"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Kluby terapeutyczne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia " zlecana ze środków PFRON.

miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

grupa I - każdy wtorek od godziny 17-19.00
grupa II każdy czwartek od godziny 17-19.00wyjscia:

29.11.2018r.

Grupa czwartkowa Kino Helios Magnolia Wrocław


13.12.2018
Grupa czwartkowa Sky Tower - kregle

*************************************************************************

Kluby terapeutyczne czerwiec - grudzień 2017 z wyjątkiem lipca i sierpnia

Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 1 czerwca w dotychczasowej formule.Zajęcia grupowe w ramach programu"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Kluby terapeutyczne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera z Wrocławia " zlecana ze środków PFRON.

miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

spotykają się :

grupa I - każdy wtorek od godziny 17-19.00
grupa II każda środa od godziny 17-19.00
grupa III każdy czwartek od godziny 17-19,00


wyjścia :

18.10.2017
wyjście grupy środowej na popis muzyczny do Klubu Literackiego we Wrocławiu przy pl. Kościuszki

23.11.2017
Wyjście grupy czwartkowej na kręgle - Wrocław Sky Tower

6.12.2017r.
Wyjście grupy środowej 6 grudnia do escape room Hurry up przy ul. Ruskiej we Wrocławiu
****************************************************************************
Kluby Terapeutyczne maj-grudzień 2016rok

Klub "uwaga dla Asa"
dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i Zespołem Aspergera ze szkół podstawowych i integracyjnych z Wrocławia
wznawia zajęcia od 17 maja w dotychczasowej formule.


Zajęcia grupowe w ramach programu"Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych Kluby terapeutyczne dla dzieci ,młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia " zlecana ze środków PFRON - I edycja, miejsce zajęć przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu.

Grupa I - w każdy czwartek od 17-19.00
GrupaII -w każdy wtorek od godz. 17-19.00
GrupaIII - gimnazjalna -w każdą środę od godz.17-19.00.
Grupa IV- w kazdy piatek od godz. 17-19.00


Wyjścia

17.11. 2016
grupa czwartkowa wychodzi na "skałkę" do Centrum Aktywności Sportowej
przy parafii Opatrzności Bożej. Spotkanie przed wejsciem godz. 17.00

30.11.2016
grupa środowa wychodzi do Exit Roum godz. 17-19.00

8.12.2016
grupa czwartkowa wychodzi na kręgle do DH Sky Tower godz. 17-19.00

13.12.2016
grupa wtorkowa wychodzi do Bobolandii godz. 17-19.00

14.12.2016
grupa środowa wychodzi na kregle do Sky Tower godz. 17-19.00
Spotkania zespołu
Grabiszyńska 57

1 czerwiec ( środa) godz. 16-17.00 i 19.15- 20.15
7 wrzesień (środa) godz. 16-17.00 i 19.15-20.15
2 listopad (środa) godz. 16-17.00 i 19.15-20.15
***********************************************************************************


"Uwaga dla Asa" maj- grudzień 2015r.

Klub 'uwaga dla Asa"
kontynuuje zajęcia w ramach programu Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych” – zlecana ze środków PFRON I edycja
“Kluby terapeutyczne” dla dzieci , młodzieży i dorosłych osób z autyzmem z Wrocławia.
Miejsce realizacji: Grabiszyńska 57
W ramach projektu realizowane będą :
Zajęcia grupowe- każda grupa liczy 0d 4-6 osób


Grupa I - w każdy czwartek od 17-19.00
GrupaII -w każdy wtorek od godz. 17-19.00
GrupaIII -w każdą środę od godz.17-19.00.
Grupa IV- w kazdy piatek od godz. 17-19.00


Zajęcia z psychologiem
prowadzone indywidualnie, bądĹş jako interwencja w grupie. Zajęcia indywidualne , lub grupowe z psychologiem odbywać się będą w jeden wtorek i jeden czwartek w miesiącu w godz. od 17-19.00.
(szczegółowe terminy podane będą do 15 maja.)

maj 2015
12.05(wtorek) godz. 17-19.00
21.05 (czwartek)godz.17-19.00
czerwiec 2015
2.06(wtorek)godz.17-19.00
18.06(czwartek) godz. 17-19.00

wrzesień 2015
1.IX(wtorek)godz.17-19.00
17.IX(czwartek)godz.17-19.00
październik 2015
6.X (wtorek) godz.17-19.00
15.X (czwartek) godz. 17-19.00
listopad 2015
3.11/wtorek/godz. 17-19.00
19.11.2015 (czwartek) godz. 17-19.00
grudzień 2015
1.12(wtorek) godz. 17-19.00
17.12 (czwartek) godz. 17-19.00spotkania zespołu

maj 2015
6.05 (środa) godz. 16-17.00 i 19.15-20.15
czerwiec 2015
3.06 (środa) godz. 16-17.00 i 19.15-20.15
wrzesień 2015
2.IX (środa) godz.16-17.00 i 19.15-20,15
październik 2015
7.X (środa) godz. 16-17.00 i 19.15-20.15
listopad 2015
4.11.2015 godz. 16-17.00 i 19.15-20.15
grudzień 2015
2.12./środa/ godz. 16-17.00 i 19.15-20.15wyjścia

26 maja 2015 grupa II (wtorkowa) wychodzi do Kinder Planet

8 grudnia 2015roku /wtorek/ wyjście grupy na Stadion Miejski Wrocław, zbiórka pl. Legionów godz.16.45 przy Banku Zachodnim.

9 grudnia /środa/ godz. 17-19.00 Bobolandia Park Rozrywki ul. Jana Długosza

10 grudnia 2015/czwartek/ wyjście grupy na Stadion Miejski Wrocław, zbiórka pl. Legionów godz.16.45 przy Banku Zachodnim

16 grudnia / środa/ godz. 17-19.00 wyjście na kręgle do Sky Tower

17 grudnia 2015r./czwartek/ godz. 17-19.00wyjście grupy na kręgle do Sky Tower.
**********************************************************************************


"Uwaga dla Asa" 2015r luty-kwiecień

“Uwaga dla ASA” wznawia zajęcia w dotychczasowej formule od 3 lutego 2015r.
Miejsce realizacji Wrocław ul. Grabiszyńska 57
Projekt Współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON.

W ramach projektu realizowane będą : Zajęcia grupowe- każda grupa liczy 0d 4-6 osób
Grupa I - w każdy czwartek od 17-19.00
GrupaII -w każdy wtorek od godz. 17-19.00
GrupaIII -w każdą środę od godz.17-19.00.

Zajęcia z psychologiem
- prowadzone indywidualnie, bądź jako interwencja w grupie. Zajęcia indywidualne , lub grupowe z psychologiem odbywać się będą w jeden wtorek i jeden czwartek w miesiącu w godz. od 17-19.00.

luty 17.02 i 26.02 godz. 17-19.00
marzec
10.03 i 19.03 godz. 17-19.00
kwiecień
14.04 i 23.04 godz. 17-19.00

spotkania robocze zespołu

luty
19.02 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00
marzec
19.02 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00
kwiecień
02.04 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00

spotkanie całego zespołu z psychologiem
28.04 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00

Poradnictwo luty-kwiecień
pn-pt godz. 11-13.00 tel. 71/3427208, e-mail: autyzm7@tlen.pl, dodatkowo 11 kwietnia 2015(sobota) za 6 kwietnia - drugi dzień Swiąt)


Wyjścia

28.kwietnia 2015g.
17-19 grupa wtorkowa wychodzi do Sky Tower Kinder Planeta i Wieża Widokowa

29.kwietnia 2015 g.17-19 grupa środowa wychodzi do Sky Tower na kręgle

30.kwietnia 2015 g.17-19 grupa czwartkowa wychodzi do Sky Tower Kinder planeta i Wieża Widokowa.************************************************************************************“Uwaga dla ASA” 2014r. to projekt skierowany do 12-15 osobowej grupy dzieci z ZA i Autyzmem wysokofunkcjonujacym z ogólnodostępnych podstawowych szkół masowych i integracyjnych z Wrocławia .
Zadanie REHABILITACJA ZAWODOWA I SPOŁECZNA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZLECANA ZE ŚRODKÓW PFRON – I EDYCJA. Realizacja projektu od 5 maja do 31 grudnia 2014r. z wyłączeniem lipca i sierpnia.
Miejsce realizacji Wrocław ul. Grabiszyńska 57
Projekt Współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON.

W ramach projektu realizowane będą :

Zajęcia grupowe- każda grupa liczy 0d 4-6 osób .
Grupa I - od 8 maja do 18 grudnia w każdy czwartek od 17-19.00, (nabór zamknięty kontynuacja)
Grupa II - od 2 września do 16 grudnia w każdy wtorek od godz. 17-19.00 (nowy nabór zamknięty)
Grupa III - od 6 maja do 26 czerwca w każdy wtorek od godz. 17-19.00. Od 2 września do 17 grudnia grupa III będzie miała zajęcia dwa razy w miesiącu (środa)po 2 godz. od 17-19.00. (kontynuacja nabór zamknięty).

Zajęcia z psychologiem - prowadzone indywidualnie, bądĹş jako interwencja w grupie. Zajęcia indywidualne , lub grupowe z psychologiem odbywać się będą w jeden wtorek i jeden czwartek w miesiącu w godz. od 17-19.00.
maj
20.05.2014 wtorek i 29.05.2014 czwartek
czerwiec
05.06.2014czwartek i 10.05.2014 wtorek
wrzesień 11.09/czwartek godz. 17-19.00 i 16.09/wtorek/ godz. 17-19.00

Praca zespołu- spotkania robocze
maj15.05.2014 czwartek godz.15.00-17.00
czerwiec 12.06.2014 czwartek godz.15.00-17.00
wrzesień11.09.2014 godz. 19-21.00

Rzecznictwo Pod koniec trwania projektu ( listopad, grudzień) odbędzie się promocja projektu
mająca na celu podniesienie świadomości społecznej o problemach osób autystycznych mieszkających we Wrocławiu.

Wyjście

12 czerwca 2014r. godz. 17-19.00/czwartek/młodsza grupa w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

17 czerwca 2014r. godz.17.00-19.00 /wtorek/ starsza grupa w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

10 grudnia/ Środa/godz. 17-19.00 grupa III w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.

11 grudnia /czwartek/godz. 17-19.00 grupa II w ramach TUS wychodzi na kręgle do Sky Tower we Wrocławiu.


*************************************************************************************


ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU
"Uwaga dla Asa" to projekt skierowany do dzieci z zespołem Aspergera i dzieci wysoko funkcjonujące z autyzmem z ogólnodostępnych szkół masowych,integracyjnych z Wrocławia.
Projekt przewiduje utworzenie grup dobieranych ze względu na poziom funkcjonowania i stopnia umiejętności społecznych.
Zajęcia odbywać się będą 1 raz w tygodniu po 2 godziny dla każdej grupy.Grupa składa się z 4-6 uczestników.W każdej grupie pracuje pedagog animator i psycholog.
Program przewiduje naukę podstawowych umiejętności:
nawiązywania i podtrzymywania interakcji
* słuchania
*pytania
*odmawiania
* inicjowania rozmowy
*dyskutowania
*zachowań akceptowanych społecznie
*reagowania na krytykę
*wyrażanie krytyki