Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Zaswieć się na niebiesko dla autyzmu- 2 kwietnia

Światowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu od 2008 roku obchodzony 2 kwietnia każdego roku . Autyzm został oficjalnie uznany przez ONZ za jeden z największych problemów zdrowotnych Świata. Liczba osób z autyzmem na świecie i w Polsce stale rośnie.
Wg badań ostatnich lat przeprowadzonych w różnych krajach, autyzm i całościowe zaburzenia rozwoju mogą stać się jedną z najczęstszych przyczyn niepełnosprawności u dzieci. Znaczy to, że nawet co 100 rodzina może być dotknięta problemem autyzmu. Warto więc docierać z informacją o tym, że wczesna diagnoza i intensywna terapia daje szansę na wyrównanie deficytów, niestety sukces jest okupiony ogromnym wysiłkiem rodziny i dużymi nakładami finansowymi. NIE KAŻDĄ RODZINĘ NA TO STAĆ.
PRZYŁĄCZ SIĘ DO AKCJI "zaświeć się na niebiesko dla autyzmu"przeczytaj i włącz się

CO DOSTRZEGŁO MINISTERSTWO ZDROWIA