Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Zapraszamy 17 września - Zebranie sprawozdawcze za 2019rok
Zapraszamy członków stowarzyszenia na

Zebranie sprawozdawcze za 2019r.

termin: 17 września 2020r (czwartek)

godzina 17.00

miejsce: Wrocław ul. Grabiszyńska 57

prosimy zabrać maseczki