Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Wielkanoc 2019

Aby Wielkanoc w tym właśnie 2019 roku,

nadeszła z dużym sukcesem,

aby życie układało się zarówno prywatnie
jak i zawodowo.

Jak najwięcej chwil radosnych,
i przepięknej wiosny!

Życzy
Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu