Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

VIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu i Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu zapraszają do udziału .
Koncepcja ogólnopolskiego konkursu plastycznego
Zasięg: ogólnopolski
Adresaci :dzieci i młodzież z autyzmem realizujący obowiązek szkolny w placówkach publicznych i niepublicznych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz warsztatach terapii zajęciowej.
Termin rozstrzygnięcia konkursu : 25 listopada 2013

Temat: “Twarze i maski”szczegóły tutaj
organizator: Zespół Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu
Otwarcie wystawy pokonkursowej: 28.11.2013