Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

"uwaga dla Asa" - klub wznawia zajęcia od lutego 2015r.

“Uwaga dla ASA” wznawia zajęcia w dotychczasowej formule od 3 lutego 2015r.

Miejsce realizacji Wrocław ul. Grabiszyńska 57 Projekt Współfinansowany przez Gminę Wrocław ze środków PFRON.

W ramach projektu realizowane będą :
Zajęcia grupowe- każda grupa liczy 0d 4-6 osób

Grupa I - w każdy czwartek od 17-19.00
GrupaII-w każdy wtorek od godz. 17-19.00 GrupaIII-w każdą środę od godz.17-19.00.

Zajęcia z psychologiem - prowadzone indywidualnie, bądĹş jako interwencja w grupie.
Zajęcia indywidualne , lub grupowe z psychologiem odbywać się będą w jeden wtorek i jeden czwartek w miesiącu w godz. od 17-19.00.
luty
17.02 i 26.02 godz. 17-19.00
marzec
10.03 i 19.03 godz. 17-19.00
kwiecień
14.04 i 23.04 godz. 17-19.00

spotkania robocze zespołu

luty
19.02 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00
marzec
19.02 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00
kwiecień
02.04 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00
spotkanie całego zespołu z psychologiem
28.04 godz. 16.00-17.00 i 19.00-20.00

Poradnictwo luty-kwiecień
pn-pt godz. 11-13.00, e-mail: autyzm7@tlen.pl