Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Swiatowy Dzień Wiedzy o Autyżmie - 2 kwietnia kazdego roku

nullŚwiatowy Dzień Wiedzy na temat Autyzmu od 2008 roku obchodzony 2 kwietnia każdego roku .
Autyzm został oficjalnie uznany przez ONZ za jeden z największych problemów zdrowotnych Świata.Liczba osób z autyzmem na świecie i w Polsce stale rośnie.