Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Miesiąc wiedzy na temat autyzmu
Światowy Dzień Autyzmu 2 kwietnia- i towarzysząca obchodom akcja “na niebiesko dla autyzmu" to inauguracja kampanii "Kwiecień miesiącem wiedzy na temat autyzmu" . W literaturze światowej używa się określenia “spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD. zagladaj