Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Kluby terapeutyczne _rehabilitacja społeczna 10.05 - 31.12.2021r.informacja o projekcie - tekst odczytywany maszynowo

Informacja o projekcie, polski język migowy - film PJM


<

Zadanie jest współfinansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. .


Informacja o projekcie/ tekst łatwy do czytania ETRKlub "uwaga dla Asa"

dla dzieci wysokofunkcjonujacych z autyzmem i zespołem Aspergera


Zajęcia od 11 maja 2021r.z wyjątkiem ferii letnich

Zajęcia przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu. Każdy wtorek godz. 16-19.00


Koordynator tel. 785 965 695


********************************************************************************


klub 'Po drodze" - grupa integracyjna
dla młodzieży i dorosłych osób z autyzmem i zespołem Aspergera


zajęcia od 12 maja 2021 roku z wyjątkiem ferii letnich .

Zajęcia odbywają się przy ul. Grabiszyńskiej 57.Grupa integracyjna każda środa godz. 16-19.00Od 1 września 2021r zajęcia grupa terapeutyczna

Zajęcia w Zespole Szkół Nr16 ul. Głogowska 30, wtorki i czwartki godzina 16.45-19.15
Koordynator tel.609 564 844
we wtorki i czwartki w godzinach 16-18.00
wyjścia
26.05.2021- Gra Miejska godz. 16-19.00

23.06.2021 wyjście grupa integracyjna :
grill ul. Głogowska 30 / na terenie Zespołu Szkół nr 16
W razie niepogody wyjście do restauracji Marche

15.09.2021 wyjście grupa integracyjna:
Punkt widokowy Sky Tower, restauracja Marche


22.09.2021r.wyjście grupa integracyjna Hydropolis


29.09.2021rgrupa integracyjna
Let Me Room Escape Room ul. Bernardyńska 4


10.11.2021 wyjście grupa integracyjna
AR-BAR, Rynek 5


Zajęcia prowadzone w reżimie sanitarnym COWID-19