Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub "Uwaga dla Asa" od 5 listopada 2013 r.

Klub "Uwaga dla Asa"
projekt dla dzieci z zespołem Aspergera i Autyzmem Wysokofunkcjonujacym z Wrocławia i Dolnego Śląska, realizowany przez Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu, a finansowany przez Samorząd Województwa Dolnośląskiego.
realizacja zadania od 5 listopada do 31 grudnia 2013r.
miejsce realizacji Wrocław ul. Grabiszyńska 57

zadania realizowane w projekcie:

*zajęcia stałe dla dzieci- grupa zamknięta

*Grupa wsparcia z psychologiem dla rodziców i opiekunów- rejestracja
tel.71/3427208

wtorki
12.11, 26.11,03.12,17.12 od godz. 16.30-18.30
czwartki
07.11, 21.11,28.11,12.12 od godz. 16.30-18.30

*szkolenie, warsztat dla rodziców i opiekunów- rejestracja tel.71/3427208
I szkolenie 23 listopada(sobota)nieodpłatne
II szkolenie-warsztat 14 grudnia (sobota) nieodpłatne zobacz szczegóły