Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Klub 'po drodze" wznawia zajecia od 4 lutego 2020rklub Aktywności 'Po drodze" wznawia zajęcia 4 lutego 2020 roku w dotychczasowej formule:
spotykają się:

grupa terapeutyczna wtorki i czwartki godzina 16.30-19.00
grupa aktywności każdy wtorek i czwartek od godziny. 16.30- 19.00
grupa integracyjna każdy wtorek od godz. 16.30-19.00