Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Europejski Tydzień Autyzmu 2020


Tegoroczne obchody są szczególne.

Wszyscy jesteśmy w izolacji.Dla osób z autyzmem i ich rodzin "to nic nowego, są w izolacji społecznej praktycznie od zawsze".
Choć nadzieja z roku na rok jest starsza to nie tracimy jej wierząc , że świat również dla osób z autyzmem zmieni się na lepsze.