Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Dla dorosłych osób z autyzmem i ZA - www.wolontariatkolezenski.pl


Ruszył Ogólnopolski Spis Autyzmu (OSA)


Jesteś rodzicem osoby z autyzmem? Jesteś osobą z zespołem Aspergera?
Zapraszamy do udziału w największym w Polsce badaniu dla osób z autyzmem i zespołem Aspergera oraz ich rodziców.

OSA daje możliwość wypowiedzenia się na różnorodne tematy,
m.in.: koleżeństwa, zainteresowań czy sposobów spędzania wolnego czasu.
Udział w badaniu polega na wypełnieniu anonimowej ankiety na stronie internetowej www.spisautyzmu.pl
Nie poprzestajemy jedynie na badaniu. Wiedza zdobyta dzięki OSie umożliwi przygotowanie i wprowadzenie w Polsce nowej formy wsparcia - Wolontariatu Koleżeńskiego “Mary i Max”.
Będzie to program przeznaczony dla młodzieży i dorosłych z diagnozą autyzmu i zespołem Aspergera. Wolontariat koleżeński ułatwi im poznanie osób w podobnym wieku, o podobnych zainteresowaniach i nawiązanie z nimi nieformalnego kontaktu.

Więcej informacji o programie znajduje się na stronie internetowej: www.wolontariatkolezenski.pl

Ogólnopolski Spis Autyzmu i projekt Wolontariat Koleżeński “Mary i Max” realizowane są przez Stowarzyszenie Innowacji Społecznych “Ukryty Potencjał we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim, Akademią Wychowania Fizycznego im. E.Piaseckiego w Poznaniu oraz firmą Titanis Sp. z o.o. Badania są finansowane przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Naszymi patronami medialnymi są Charaktery, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne oraz Dziecko w Warszawie.