Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

16 września 2021 r. zebranie sprawozdawcze za 2020 r.
Zapraszamy członków stowarzyszenia na

Zebranie sprawozdawcze za 2020r.

termin: 16 września 2021r (czwartek)

godzina 17.15

miejsce: Wrocław ul. Grabiszyńska 57

prosimy zabrać maseczki