Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Koncepcja Małego Systemu aktywizacji społecznej i zawodowej osób z autyzmem

 class=„Koncepcja …” została opracowana i wydana jako jeden z głównych rezultatów projektu pilotażowego „Wsparcie osób z autyzmem” w którym Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu było jedną z 8 organizacji partnerskich z największą liczbą osób ze spektrum autyzmu objętych wsparciem. Publikacja adresowana jest zarówno do organizacji pozarządowych, które w najbliższym czasie podejmować będą działania na rzecz takiej aktywizacji, jak i do samorządów lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli parlamentu i rządu. W celu wdrażania postulatów, zawartych w „Koncepcji…” niezbędne jest różnorodne wsparcie z poziomu wielu szczebli i źródeł.więcej
 class=„Koncepcja …” została opracowana i wydana jako jeden z głównych rezultatów projektu pilotażowego „Wsparcie osób z autyzmem” w którym Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu było jedną z 8 organizacji partnerskich z największą liczbą osób ze spektrum autyzmu objętych wsparciem. Publikacja adresowana jest zarówno do organizacji pozarządowych, które w najbliższym czasie podejmować będą działania na rzecz takiej aktywizacji, jak i do samorządów lokalnych i regionalnych oraz przedstawicieli parlamentu i rządu. W celu wdrażania postulatów, zawartych w „Koncepcji…” niezbędne jest różnorodne wsparcie z poziomu wielu szczebli i źródeł.więcej