Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

1993-1998 coroczne koncerty

1993 - 1998 organizowane coroczne koncerty dobroczynne na Fundusz Dolnośląskiego Centrum Terapii Autyzmu (Sojka, Rynkowski, Banaszak, Prońko, Bem)
koncert Soyka

artykuł Soyka

koncert Rynkowski

artykuł Rynkowski

Krystyna Prońko

Dedykacja za 5 mln

Ewa Bem

Hanna Banaszak

Hanna Banaszak na aukcji

Hanna Banaszak - potwierdzenie przyjazdu na koncert

w przerwie koncertu

aukcja

powrót