Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

instytucje i firmy
Mamy nowych przyjaciół.


Wrocławskie wydawnictwo ViaNova , które poprzez publikowane albumy fotograficzne, książki,foldery,
popularyzuje wiedzę na temat architektury Dolnego Śląska.

Warto do nich zaglądać mają interesujące wydania
Wrocław ul.Pawła Włodkowica 11

Dziękujemy za bezinteresowność
czujemy się bezpiecznieNA NICH MOŻEMY LICZYĆ
Rotary Club - Panorama Wrocław
od wielu lat wspiera Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
rozumiejąc nasza determinację w rozwiązywaniu
problemów osób z autyzmem i ich rodzin.
Cieszymy się z obecnej współpracy i mamy nadzieję na przyszłość.
DZIĘKUJEMY

ZAWSZE SĄ KIEDY ICH POTRZEBUJEMY
Rotaract-Wrocław Panorama tym razem
z KSB Wrocław

Są naszymi PRZYJACIÓŁMI
i nigdy nas nie zawiedli obiecują i dotrzymują.
BądĹşcie z nami jak najdłużej a najlepiej bez końca.Jak Firmy i Instytucje mogą pomóc

* sponsoring - wsparcie finansowe, rzeczowe, usługi w zamian za promocję sponsora

* bezpłatne usługi - np. druk, ksero, kurier , naprawy w zamian za promocję

* pay-roll - składka pracownicza, odpisy od pensji /końcówki/ wykazywane na liście płac w pozycji inne potracenia i przekazywane na konto organizacji. Składka może być odliczona od podatku jako darowizna

* matching funds - firma pomnaża kwotę zebraną na cel społeczny

* wolontariat pracowniczy - angażowanie się pracowników w działalność woluntarystyczną na rzecz organizacji przy wsparciu pracodawcy

* 1% podatku

* darowizna - wsparcie finansowe do 10% dochodu

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
53-505 Wrocław ul. Lelewela 13/6
konto 49 1090 1522 0000 0000 5201 9113
z dopiskiem wpłata na cele statutowe


AUTOSZYBY.PL zajrzyj