Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

 • zakupy online - pomagasz

  Wspieraj nas za darmo robiąc zakupy online

  Gdy robisz zakupy przez FaniMani,
  wybrany przez Ciebie sklep przekażę część
  swojego zysku na wsparcie naszej działalności


  wejście na stronę FaniMani Z A P R A S Z A M Y
 • stary telefon

 • jeden procent

 • osoby prywatne

 • wolontariusze

 • instytucje i firmy
  Mamy nowych przyjaciół.


  Wrocławskie wydawnictwo ViaNova , które poprzez publikowane albumy fotograficzne, książki,foldery,
  popularyzuje wiedzę na temat architektury Dolnego Śląska.

  Warto do nich zaglądać mają interesujące wydania
  Wrocław ul.Pawła Włodkowica 11

  Dziękujemy za bezinteresowność
  czujemy się bezpiecznie  NA NICH MOŻEMY LICZYĆ
  Rotary Club - Panorama Wrocław
  od wielu lat wspiera Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
  rozumiejąc nasza determinację w rozwiązywaniu
  problemów osób z autyzmem i ich rodzin.
  Cieszymy się z obecnej współpracy i mamy nadzieję na przyszłość.
  DZIĘKUJEMY

  ZAWSZE SĄ KIEDY ICH POTRZEBUJEMY
  Rotaract-Wrocław Panorama tym razem
  z KSB Wrocław

  Są naszymi PRZYJACIÓŁMI
  i nigdy nas nie zawiedli obiecują i dotrzymują.
  BądĹşcie z nami jak najdłużej a najlepiej bez końca.  Jak Firmy i Instytucje mogą pomóc

  * sponsoring - wsparcie finansowe, rzeczowe, usługi w zamian za promocję sponsora

  * bezpłatne usługi - np. druk, ksero, kurier , naprawy w zamian za promocję

  * pay-roll - składka pracownicza, odpisy od pensji /końcówki/ wykazywane na liście płac w pozycji inne potracenia i przekazywane na konto organizacji. Składka może być odliczona od podatku jako darowizna

  * matching funds - firma pomnaża kwotę zebraną na cel społeczny

  * wolontariat pracowniczy - angażowanie się pracowników w działalność woluntarystyczną na rzecz organizacji przy wsparciu pracodawcy

  * 1% podatku

  * darowizna - wsparcie finansowe do 10% dochodu

  Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu
  53-505 Wrocław ul. Lelewela 13/6
  konto 49 1090 1522 0000 0000 5201 9113
  z dopiskiem wpłata na cele statutowe


  AUTOSZYBY.PL zajrzyj