Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Świadczenia

Każdy rodzic, opiekun osoby z autyzmem ma prawo do różnych Świadczeń z tytułu niepełnosprawności swojego dziecka.

PRZYPOMINAMY I PROSIMY

W związku z wyodrębnieniem kodu dla Całościowych Zaburzeń Rozwojowych - 12C bardzo prosimy rodziców i opiekunów by zwracali uwagę,czy w orzeczeniu o niepełnosprawności ich dziecka wpisany jest właśnie ten kod.

Komunikat Fundacji SYNAPSIS
W wyniku naszych kilkuletnich działań w imieniu Porozumienia AUTYZM-POLSKA i współpracy z Parlamentarną Grupą ds. Autyzmu oraz Pełnomocnikiem Rzadu ds. Osób Niepełnosprawnych z początkiem roku 2010 weszły w życie ogłoszone po koniec grudnia 2009 r. dwa rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej, które wprowadziły do systemu orzecznictwa o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności odrębny kod całościowych zaburzeń rozwojowych. Kod CZR / całosciowe zaburzenie rozwoju/ uzyskał nazwę 12C.
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 22 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kryteriów oceny niepełnosprawności u osób w wieku do 16 roku życia (Dz.U.09.226.1829, Dz. U. z dnia 31 grudnia 2009 r.)
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 23 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności (Dz.U.09.224.1803, Dz. U. z dnia 30 grudnia 2009 r.)

Materiały opracowane m.in. przez Ośrodek Informacyjno-Prawny Fundacji SYNAPSIS
Punkt Informacyjny dla Osób Niepełnosprawnych


1. PRAWA DZIECKA DO KSZTAŁCENIA, WYCHOWANIA I OPIEKI - pobierz

2. ORZECZNICTWO DOTYCZACE ORZEKANIA O NIEPEŁNOSPRAWNOSCI LUB O STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOSCI - pobierz

3. KONWENCJA O PRAWACH DZIECKA - pobierz

4. PRZEPISY W POLSKIM PRAWIE DOTYCZĄCE OSÓB Z AUTYZMEM - pobierz

5. PRAWO DO RENTY SOCJALNEJ - pobierz

6. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych - pobierz

7. SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE - pobierz

8. REPREZENTACJA PRAWNA OSOBY Z AUTYZMEM LUB UPOŚLEDZENIEM UMYSŁOWYM UBEZWŁASNOWOLNIENIE CAŁKOWITE LUB CZĘŚCIOWE W ŚWIETLE POLSKIEGO PRAWA CYWILNEGO - pobierz

9. ZASADY PRZYZNAWANIA ŚWIADCZEŃ OPIEKUŃCZYCH - pobierz

10. SYSTEM EDUKACJI W POLSCE DLA OSÓB Z AUTYZMEM - pobierz

11. ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ - pobierz

12. WYKORZYSTANIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH JAKO JEDNEJ Z FORM WSPARCIA DLA OSÓB Z AUTYZMEM - pobierz

13. WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECI (dla dzieci od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole) - pobierz

14. UPRAWNIENIA DO ULGOWYCH PRZEJAZDÓW ŚRODKAMI PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO (PKP, PKS) - pobierz

15. ULGOWE PRZEJAZDY KOMUNIKACJĄ MIEJSKĄ - pobierz

16. PORADNICTWO DLA POLSKI - SYNAPSIS - czytaj

17. ASYSTENT DLA UCZNIA - czytaj

18. PORADNIA STOMATOLOGICZNA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH/do 18 roku życia/- Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J.Gromkowskiego we Wrocławiu wykonuje zabiegi stomatologiczne w znieczuleniu ogólnym w ramach umowy z NFZ za okazaniem orzeczenia o niepełnosprawności.
K o n t a k t - tel. 71/323-64-13

19. ULGA REHABILITACYJNA -LEKI -czytaj

20.ŚWIADCZENIA DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - czytaj

21. ŚWIADCZENIA DLA RODZIN DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH - czytaj

22.ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNE BEZ WZGLĘDU NA DOCHÓD- czytaj

23. JAK OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE DO TURNUSU czytaj

24. NAJCZĘSTSZE PYTANIA RODZICÓW... raport

25. REPREZENTACJA PRAWNA OSOBY Z AUTYZMEM- ubezwłasnowolnienie więcej

26. SZCZEGÓŁY - akty prawne np. orzekanie o niepełnosprawności

27. ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE W 2012r.czytaj więcej

28.PRZEPISY O SZKOLE PRZEDSZKOLU więcej

29.ZMIANY W ŚWIADCZENIACH PIELĘGNACYJNYCHwięcej

30. ODPŁATNOŚĆ ZA POBYT w DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ wiecej

31.Ulga rehabilitacyjna również dla opiekunawiecej

32.DOBRA WIADOMOŚĆ DLA POBIERAJĄCYCH ŚWIADCZENIE PIELĘGNACYJNEczytaj

33. ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI I STOPNIU NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIdowiedz się

34.OBOWIĄZKI GMINY, SZKOŁY WOBEC UCZNIA NIEPEŁNOSPRAWNEGOtutaj szczegóły

35. Jakie Swiadczenia za opiekę od 2014roku


36. Stomatologia w narkozie dla dorosłych i dla dzieci w ramach NFZ- Przychodnia w Oleśnicyzobacz

37.zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy czytaj

38.Orzeczenie o Stopniu niepełnosprawności jak i gdzie.wiecej

39. Wzory pism - Przykłady wniosków i pism z obszaru orzecznictwa, edukacji i prawa pracy do wykorzystania przez rodziców dzieci z niepełnosprawnościami. zobacz i wykorzystaj

40.ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY_ZMIANY czytaj

41.Specjalistyczne Usługi Opiekuńcze42.Świadczenie pielęgnacyjne w 2015 r.
43. Co znaczą symbole w orzecznictwie. czytaj

43. Zasiłki dla opiekunów i dzieciczytaj


STOWARZYSZENIE Św. Celestyna w Mikoszowie - zaprasza młodzież i dorosłe osoby z autyzmem do projektu "Wsparcie osób z autyzmem II" czytaj całość szczegółowe informacje