Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

informator prawny dla osób niepełnosprawnych

Wrocławski Punkt Informacyjny Dla Osób Niepełnosprawnych

działa od dnia 1 sierpnia 2014 r. w centrum miasta przy ul. Psie Budy 14/15 1a, wejście od ul. Kazimierza Wielkiego.

Otwarty jest od poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach od 10.00 do 18.00.

Prowadzony jest przez Fundację “PROMYK SŁOŃCA” z siedzibą w Warszawie przy ul. Złotej 61/100 w ramach zadania publicznego zleconego przez Gminę Wrocław.

Oferta kierowana jest zarówno do osób niepełnosprawnych jak i członków ich rodzin i otoczenia.

informator prawny