Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Doradca metodyczny

tel.: 071 7964553
Izabela Sokołowska – Zatorska
Pedagog specjalny, doradca metodyczny w zakresie pracy z dzieckiem autystycznym.

Wrocławskie Centrum Doskonalenia NauczycieliStanowisko Zespołu do spraw etycznych aspektów terapii osób z autyzmem

Warszawa, 30 listopada 2004r.
Porozumienie AUTYZM-POLSKA
Porozumienie Organizacji Pozarządowych Pracujących na rzecz Dzieci
i Osób Dorosłych z Autyzmem i Pokrewnymi Zaburzeniami oraz ich Rodzin

Zespół powołany przez Porozumienie AUTYZM-POLSKA na spotkaniu w dniu 16.09.2003 roku w składzie: Agata Migała, Alina Perzanowska dokoptował Michała Wroniszewskiego oraz włączył do prac jako osoby wspomagające: Wojciecha Depczyńskiego, Joannę Grochowską, Ewę Kowalewską, Marię Wroniszewską.
W efekcie rocznej pracy Zespół rekomenduje Porozumieniu AUTYZM – POLSKA:

1. Przyjęcie przez Porozumienie Autyzm-Polska oficjalnego Stanowiska dotyczącego przemocy w terapii. więcej.

2. IPET indywidualny program terapeutyczno-edukacyjny
2 sierpnia 2013 roku MEN zmieniło rozporządzenie w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych. O czym trzeba pamiętać organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną uczniowi, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego? czytaj