Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

opis problemów

Opis problemów osób z autyzmem

Osoby z autyzmem, bez względu na poziom zaburzenia (głęboko, lekko zaburzone), mają problemy w istotnych dla funkcjonowania sferach: komunikowaniu, relacjach społecznych, zachowaniu.

 KOMUNIKACJA
Problemy w komunikowaniu biorą się z niezrozumienia celu i znaczenia języka, dlatego większość osób z autyzmem nie posługuje się nim jako narzędziem komunikacji a część z nich w ogóle nie mówi. Ponadto nie kompensują tego braku w żaden pozawerbalny sposób (mimiką, gestem lub znakiem). Często nie potrafią zrozumieć mowy innych ludzi – słów lub ich znaczenia. Mają bardzo ograniczone możliwości zrozumienia tego co je otacza, a to co do nich dociera często jest rozumiane dosłownie. Nie mają szansy na zdobywanie wiedzy i doświadczeń. Bardzo często nie mogą wypowiedzieć swoich emocji ani uczuć. Na najniższym poziomie nie potrafią sygnalizować i zaspokajać swoich potrzeb.
Potrzebują pomocy drugiej osoby, która dostrzega ich potrzeby i jest je w stanie zaspokajać, która będzie uczyć/tłumaczyć znaczenie słów, zjawisk, pomoże zdobywać wiedzę o świecie i ją systematyzować. Pomoże wreszcie uczyć się wykorzystywać język albo przynajmniej jego namiastki/zastępniki do porozumiewania (tzw. alternatywne metody komunikacji).
1.Semantyczno-pragmatyczne zaburzenia mowy
Dziś lepiej rozumiemy to zaburzenie. Wiemy ,że dzieci z SPD mają inne problemy, nie tylko z mową i rozumieniem słów i dlatego nazywamy to zaburzeniem komunikacyjnym a nie zaburzeniem mowy. Specjaliści sądzą, że główny problem dla dzieci z SPD to sposób w jaki przetwarzają one / odbierają informacje. Dzieci z SPD mają kłopoty z analizą wydarzenia i wyodrębnieniem jego centralnego elementu i jego znaczenia. Mają tendencje do skupiania się na szczegółach; np. dziecko potrafi znaleĹşć kaczkę ukrytą na obrazku, ale nie rozumie sytuacji i fabuły tego obrazka lub dziecko zauważy jakąś plamkę na twojej twarzy zanim powie ci 'Cześć'. więcej

2. komunikacja alternatywnawiecejRELACJE SPOŁECZNE
Problemy w relacjach społecznychwynikają z niezrozumienia uczuć innych ludzi. Ignorują lub Ĺşle interpretują gesty lub zachowania innych co prowadzi do nieodpowiednich reakcji. Brak zrozumienia znaczenia kontaktu wzrokowego, mimiki, postawy ciała lub gestów prowadzi do “instrumentalnego”, przedmiotowego traktowania innych osób. Osoba nie jest podmiotem interakcji ale elementem otoczenia, nie jest jednostką intencjonalną ale obiektem. Niezrozumiałe są wszystkie zbudowane na tej kanwie zasady regulujące interakcje międzyludzkie. Zabiera to szansę na nawiązywanie i utrzymywanie jakichkolwiek relacji z innymi ludĹşmi, które są jednym z najistotniejszych czynników rozwoju.
Osoby z autyzmem, ze względu na te problemy, potrzebują pomocy drugiej osoby w dostrzeganiu i rozumieniu ukrytych znaczeń ludzkiego zachowania. Potrzebują osoby, która nauczy ich odpowiednich sposobów reagowania i postępowania w sytuacjach społecznych (tzw. trening umiejętności społecznych).
ZACHOWANIE
Problemy w zachowaniu wynikają z bardzo wielu przyczyn.
Ich podłożem mogą być zaburzenia sensoryczne, które polegają na niedowrażliwości lub nadwrażliwości jakiegoś zmysłu. Skutkują one dziwacznymi ruchami lub zainteresowaniami mającymi na celu dostarczenie sobie lub wyeliminowanie danego rodzaju bodĹşców. Oprócz piętnującego wyglądu utrudniają lub też całkowicie uniemożliwiają kontakty z otoczeniem.
Problemy w zachowaniu mogą wynikać również z braku wyobraĹşni. Aktywności tych osób często są monotonne, powtarzające się, stereotypowe. Nie prowadzą do żadnej jakościowej zmiany, ograniczając w ten sposób szansę na rozwój.
Z wyobraĹşnią związana jest ściśle samodzielność, zarówno w zakresie podstawowym (samoobsługa) jak i w zakresie zaradności życiowej (niezależność życiowa). Nie potrafią planować czynności, ich sekwencji, mają problemy z rozumieniem następstwa czasu lub zdarzeń, ciągów przyczynowo-skutkowych, mają problemy zarówno z generalizacją jak i z rozkładaniem na czynniki pierwsze. W efekcie brak im podstawowych umiejętności wykonawczych oraz kompetencji w ich wykorzystywaniu. Osoby te są uzależnione od pomocy innych, nie potrafią zaspokajać swoich potrzeb we właściwym stopniu oraz w adekwatny sposób. Nie potrafią celowo, konstruktywnie działać, dlatego często skazane są na infantylizację swojej aktywności.
Przyczyna problemów w zachowaniu może być również natury psychicznej i wynikać z poczucia lęku, poczucia zagrożenia wynikającego z niezrozumienia i braku akceptacji zmian. Zachowanie takich osób charakteryzuje się wtedy sztywnością, zamiłowaniem do niezmienności otoczenia i wydarzeń. Skutkuje to obsesyjnym przywiązaniem do niefunkcjonalnych rytuałów, które w poważnym stopniu zakłócają ich życie.
Osoby z autyzmem przejawiają często wiele innych, mniej specyficznych dla autyzmu, zachowań niepożądanych, takich jak destrukcja, agresja, autoagresja, nad aktywność, zaburzenia snu, zaburzenia odżywiania, oraz wiele innych.
Z powodu takich problemów osoby autystyczne nie są w stanie samodzielnie żyć ani działać. Zawsze skazane są na pomoc drugiej osoby. Potrzebny im jest ktoś, kto zadba o wygaszenie zaburzeń sensorycznych zaspokajając głód doznań lub eliminując z otoczenia nieznośne bodĹşce. Potrzebny jest ktoś, kto nauczy różnorodnych satysfakcjonujących sposobów spędzania czasu oraz pomoże rozwijać zainteresowania. Osoby z autyzmem potrzebują pomocy w planowaniu i realizacji czynności i ich sekwencji, przedsięwzięć i działań. Potrzebują treningu, ponieważ same nie potrafią uczyć się nowych umiejętności. Potrzebują kogoś, kto zapewni im niezmienne otoczenie, stała strukturę czasu i przestrzeni, która da im poczucie bezpieczeństwa płynące ze znajomości tego co jest i co się wydarzy.

1.TRUDNE ZACHOWANIA
W radzeniu sobie z różnymi trudnymi zachowaniami dzieci z autyzmem (np. agresją czy autoagresją, napadami złości, niszczeniem przedmiotów) rodzice zwykle szkoleni są z zakresu metod behawioralnych. Takie metody nie są ,,lekarstwem" na autyzm, pozwalają natomiast opanować pewne nieakceptowane społecznie lub niebezpieczne zachowaniawięcej


2.SENSORYZMY
Odbiór informacji przez nasze zmysły oraz ich celowa organizacja w naszym ośrodkowym układzie nerwowym (tzw. integracja sensoryczna) to procesy, które umożliwiają odpowiednią interpretację sytuacji i adekwatne zareagowanie do wymogów otoczenia.
czytaj wiecej
czytaj

3.ZMYSŁY
W sytuacji gdy dziecko jest nadwrażliwe obserwujemy, jak reaguje na zmiany temperatury, dotyk, nacisk. Na początku terapii pozwalamy dziecku na zabawę własnym ciałem- dziecko odbiera różne bodĹşce. czytaj więcej


4.NIE WYSTARCZY PRZECZYTAĆ O PROBLEMACH :zobacz to zrozumiesz5.AUTYZM DOROSŁYCH
Nieleczony autyzm u ludzi dorosłych niejednokrotnie uniemożliwia samodzielną egzystencję. Takie osoby nie potrafią adekwatnie wyrażać emocji, cechują je wysoki stopień napięcia i związane z tym napady paniki oraz agresji, są zagubione w rzeczywistości, mają niski poziom umiejętności społecznych i zawodowych, nie potrafią myśleć abstrakcyjnie, wszystko przyjmując dosłownie, cięższe przypadki w dalszym ciągu nie nawiązują kontaktu wzrokowego i emocjonalnego nawet z najbliższymi. wiecej


6.DZIECI Z AUTYZMEM BĘDĄ DOROSŁE
O autystycznych dzieciach często mówi się: potencjalni geniusze. A co się dzieje z tymi niezwykłymi dziećmi póĹşniej, kiedy dorosną?Autyzm ujawnia się w dzieciństwie, ale tysiące rodzin przekonało się, że nie jest to choroba dziecięca. Z niej się nie wyrasta. Nie mija wraz z mlecznymi zębami, nie da się jej wyleczyć. Rośnie ze swoimi "właścicielami".więcej


7.MIĘDZY ŚWIATAMI
Rozmawiając z Panią, nie odnoszę wrażenia, że ma Pani jakiekolwiek zaburzenia ze spektrum autyzmu. Jakie są Pani symptomy? Wyuczone, a nie naturalne umiejętności, np. utrzymywania kontaktu wzrokowego z innymi ludĹşmi podczas rozmowy. Mam też problem z odczytywaniem emocji u innych ludzi, mimiki twarzy czy języka ciała. Prosta rzecz: nigdy nie jestem w stanie określić, w jakim nastroju jest moja siostra. wiecej


8.AGRESJA U DZIECI
Agresja u dzieci autystycznych nie pojawia się bez powodu. Należy zatem jak najlepiej poznać dziecko, poznawać jego świat i widzenie rzeczywistości. Dobry kontakt z dzieckiem oraz próby zrozumienia go pozwolą odkryć, jakie czynniki powodują jego zachowania agresywne. Dzieci autystyczne nie lubią zmian w otoczeniu, ponieważ takie zmiany wywołują w nich lęk i niepokój. Rodzice oraz opiekunowie, poprzez pogłębianie kontaktu z dzieckiem oraz zrozumienie jego pojmowania świata, mogą wyeliminować czynniki powodujące napady agresji i odzyskać kontrolę nad sytuacją oraz zapewnić dziecku bezpieczeństwo i komfort.zobacz


9.TRUDNE ZACHOWANIA - wywiad z Joanną Grochowską w RDC na temat trudnych zachowań osób z autyzmem. Wywiad zrealizowany 20 paĹşdziernika 2011 roku przed rozpoczęciem Konferencji "Trudne zachowania - Pozytywne podejście". Warto obejrzeć!zobacz


10.TRUDNE ZACHOWANIA - relacja z konferencji. Gościem specjalnym był Gary W. LaVigna, Ph.D. z Institute for Applied Behavior Analysis w Los Angeles - światowej sławy specjalista w dziedzinie zapobiegania i przeciwdziałania szczególnie trudnym, zwłaszcza agresywnym, autoagresywnym i destrukcyjnym zachowaniom u dzieci i osób dorosłych z zaburzeniami rozwojowymi, takimi jak autyzm i zespół Aspergera, a także z ADHD, niepełnosprawnością intelektualną i pokrewnymi.czytaj

11.NAUKA SAMODZIELNOŚCI - odpowiada Joanna Grochowska zobacz

12.ZABURZENIA SENSORYCZNE - słuch
U osób autystycznych przejawia się unikaniem lub nie odbieraniem bodĹşców słuchowych płynących ze środowiska zewnętrznego. DĹşwięki mogą sprawiać tym osobom ból i dyskomfort. Przy dużej nadwrażliwości na dĹşwięki, osoby z autyzmem mogą zachowywać się jakby były głuche - po prostu "wyłączają dĹşwięk w swoich mózgach“ (stąd prawdopodobieństwo mylnej diagnozy).więcej

13.AGRESJA
Jednym z większych problemów z jakim borykają się osoby pracujące z uczniami z autyzmem jest agresja. Nie wszystkie jednak osoby autystyczne przejawiają agresję. U tych, u których ona występuje wynika ona bardzo często z nieumiejętności komunikowania się z otoczeniem w inny sposób. Autysta, nie umiejąc wyrazić swoich uczuć czy potrzeb, może wpadać w szał, używać krzyku, agresji fizycznej lub samookaleczenia. wiecej

14.INSTALACJA SENSORYCZNA- CUBEwejdż
Film jest elementem instalacji sensorycznej CUBE pokazującej jak osoby z autyzmem mogą odbierać świat. Instalacja powstała w 2011 roku ramach projektu realizowanego przez Fundację SYNAPSIS współfinansowanego przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.


15.Aktywność turystyczna dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu otwórz


16.KONSENSUS W SPAWIE ZABURZEŃ
Konsensus Amerykańskiej Akademii Pediatrii w sprawie zaburzeńrnprzewodu pokarmowego u dzieci z ASD, dokument dostępny w języku polskim na stronie:całość


17.ZACHOWANIA18.ZMYSŁY

19.ZACHĘTY DO KOMUNIKOWANIA
Dzieci z autyzmem znacznie lepiej komunikują się w warunkach rozwijających i wspierających ich wysiłki. Aby dziecko mogło zacząć efektywnie porozumiewać się, spełnione powinny zostać dwa warunki. czytaj całość


20.Spotkania autystyków ze zdrowymi rówieśnikami , komiks o życiu nieprzystosowanego nastolatka a także znaczki czy bransoletki z napisem "Mam autyzm" - to elementy kampanii informacyjnej o autyzmie, jaką rozpoczęli rodzice chorych dzieci w Olsztynie.więcej


21.INTEGRACJA SENSORYCZNA - kwestionariusz pobierz


22.STO PRZYSIADÓW SYZYFA...tusia “spadaj”, nie bić babci, nie trzaskać drzwiami w samochodzie. – Zmagam się jak Syzyf. Kojarzysz Syzyfa? Tyle że ja jestem od niego lepszy...przeczytaj


23. CZY BĘDĄ MIEĆ SZANSĘ NA PRACĘ
Czym więc charakteryzują się osoby z autyzmem (w tym zwłaszcza osoby z zespołem Aspergera), stanowiące w samej Unii Europejskiej około pół procenta całej populacji mieszkańców? Jakim potencjałem one dysponują? I dlaczego poziom ich zatrudnienia jest prawie zerowy, a społeczna świadomość tego faktu niewiele większa?wiecej


24.MOŻE BĘDZIE PRACA DLA AUTYSTÓW
Wchodząca do Polski duńska Fundacja Specialisterne zamierza stworzyć możliwości wykorzystania umiejętności osób z autyzmem w branży IT. rnwarto przeczytać


25.NADWRAŻLIWY CZY NIEZNOŚNY
Twoje dziecko nie znosi, gdy ktoś staje zbyt blisko niego. Unika zabawy w grupie, męczą je zajęcia muzyczne, reaguje agresywnie, gdy ktoś je nieoczekiwanie dotknie. Być może ma tzw. zaburzenia modulacji sensorycznej. czytaj całość

26. AUTYZM MŁODZIEŻY I DOROSŁYCH
Poziom funkcjonowania dorosłych z autyzmem jest różna. Osoby z autyzmem wysokofunkcjonującym czy syndromem Aspergera mogą całkiem nieĹşle radzić sobie w życiu – mają pracę, zakładają rodziny.
wiecej
w naszym kraju nie ma żadnych perspektyw dla osób z autyzmem. Co z ich zatrudnieniem, jak mają się odnaleĹşć w życiu? - pytała w Debacie radiowej Jedynki nt. kampanii społecznej "Też Chcemy Być" Joanna Grochowska z Fundacji "Synapsis".więcej

28.Synestezja- pomieszanie zmysłów.
Synestezja- pomieszanie zmysłów. Czy zastanawialiście się kiedyś nad zabarwieniem nazw dni tygodnia? A może muzyka Mozarta smakuje wam jak szarlotka? Jeżeli doświadczenia te zdają się wam bliskie, jest bardzo prawdopodobne, że posiadacie zdolności synestetyczne. U osób z autyzmem zdarza się trzy razy częściej, niż przeciętnie. czytaj

29. Prozopagnozja -problem z rozpoznawaniem twarzy.
Prozopagnozja-badania sugerują, że te same obszary kory mózgowej, które odpowiadają za rozpoznawanie twarzy, odpowiadają również za wiedzę o ludziach. Tak więc, zaburzenia w spostrzeganiu twarzy, wynikające z zaburzeń rozwoju ciała migdałowatego, wpływają nie tylko na spostrzeganie ludzi, ale też na cały system wiedzy społecznej. Ma to wpływ na obszary umiejętności społecznych, które są zaburzone u autystów.wiecej

30.Centralna koherencja
Centralna koherencja, jej brak charakteryzuje osoby z autyzmem. Funkcja poznawcza umożliwiająca łączenie różnych informacji w jedną, spójną całość. Odpowiada ona za rozumienie istoty jakiegoś tematu oraz odróżnienie od siebie rzeczy ważnych...więcej

31.Terapia logopedyczna dzieci z ZA
U 50% dzieci z zespołem Aspergera mowa pojawia się we właściwym czasie i jest nad wyraz poprawna. Rodzice dzieci często opowiadają, że jest wręcz profesorskaczytaj

32.Przeszkody w budowaniu umiejętności społecznych.
Dzieci z autyzmem patrzyły równie często na sensowne i bezsensowne układy świateł, wystąpił jednak jeden wyjątek, któremu badacze przypisują ogromne znaczenie.
więcej

33.Co wybierze dziecko z autyzmem.
W eksperymencie badającym przetwarzanie informacji wzrokowych sprawdzano, czy wysoko funkcjonujące dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu będą bardziej skłonne dopasowywać obrazki pod względem ich znaczenia, czy zawartych w nich szczegółów. czytaj

34. Jak widza twarz dzieci z autyzmem.
ingowych nad osobami z autyzmem, przeprowadzone przez zespół naukowców z Uniwersytetu Karoliny Północnej w Chapel Hill, w 2002 roku. dalej

35.Integracja sensoryczna- co powinno niepokoić
Mózg rejestruje, segreguje i przetwarza informacje otrzymywane ze zmysłów Jeśli prawidłowo integruje informacje, stanowią one doświadczenia, będące podstawą procesu uczenia się.
Prawidłowe funkcjonowanie dziecka, jego rozwój psychoruchowy jest zależne od rozwoju procesów integracji systemów zmysłowych: słuchowego, wzrokowego, dotykowego, prioprioceptywnego (dotyczącego czucia głębokiego, czyli czucia z mięśni i stawów), przedsionkowego (czyli zmysł równowagi), węchu i smaku. więcej

36.U autyków wzrok i słuch są od siebie oddzielone
Dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu mają problem z integrowaniem napływających symultanicznie danych z oczu i uszu. Naukowcy z Vanderbilt University …więcej

37. Emocje - muzykoterapia
Muzyka wydaje się być pomocna w komunikowaniu i uczeniu rozumienia podstawowych emocji, co wspiera zasadność muzykoterapii..czytaj

38.Manieryzmy w autyzmie39. Budowanie samoświadomości.
Samoświadomości uczymy się poprzez interakcje ze środowiskiem. Bardzo pomocnym narzędziem, wykorzystanym w programie ćwiczeń, jest lustro. Pozwala ono rozwijać takie pojęcia, jak “obiekt”, “inny”, a następnie “ja”.wiecej


40. Według potrzeb i możliwosci41. Światowy Dzień Autyzmu - wywiad z Alicją Winiszewską
42.Metabolity wiecej

43. Prawda u Ĺşródła
Życie z ASD to większe lub mniejsze pasmo cierpień z powodu nieprzystosowania społecznego. Są ludzie, którzy od dłuższego czasu nie odczuli niczego pozytywnego ze strony otoczenia. Dlaczego mieliby lubić ludzi? Ludzie to gnoje.warto zajrzeć

44.Czy jest sens uczyc patrzenia w oczy
- Po co tak naprawdę patrzymy na drugiego człowieka? Po to, żeby się dowiedzieć i zrozumieć, szukamy w jego twarzy informacji, odczytujemy emocje. Dlatego ucząc dzieci kontaktu wzrokowego nie zależy nam tylko na patrzeniu. czytaj

45.Polska szkoła nie radzi sobie z dziećmi ze spektrum autyzmu
Chłopca, który bał się hałasu, stawiano na środku klasy, a reszta dzieci się śmiała. Albo tak: pozostałym sześciolatkom nakazano ciszę, żeby nie denerwować kolegi. Polskie szkoły radzą sobie z dziećmi z zespołem Aspergera Ĺşle albo jeszcze gorzej. więcej

46.Dzieci wysokofunkcjonujace z autyzmem i z zespołem Aspergera pragną mieć przyjaciół, kolegów. Brak umiejętności czytania emocji, uczuć, mowy ciała innych ludzi ogranicza im szanse na bycie w grupie. Często są szykanowane i wyśmiewane, a to prowadzi do stanów lękowych i depresji. Uczmy słuchać , rozmawiać i starać się zrozumieć drugiego człowieka.obejrzyj

47. Sensoryzmy często determinują zachowania społecznie nie akceptowane


48. Dojrzewanie seksualne ZAzobacz

49.Teoria umysłu u osób z ASD
Niektóre objawy autyzmu łączą się z zaburzeniami w teorii umysłu. Na podstawie badań Simon Baron-Cohen i John Swettenham opracowali listę problemów, które mają osoby z autyzmem w wyniku deficytów w teorii umysłu. Przytaczamy ważne punkty z tej listy. więcej

50.Wspólna uwaga zaburzona u dzieci z autyzmem.
O wspólnej uwadze mówimy, kiedy dwie osoby (lub więcej) skupiają uwagę na przedmiocie lub zdarzeniu i jednocześnie zdają sobie sprawę z tego, że uwaga innych osób jest skierowana na ten sam obiekt. więcej

51.Rozmawiamy o autyzmie z Jackiem Śmiglem w radiu LUZ posłuchaj