Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Życzenia świąteczne do spełnienia


Pomódlmy się w noc betlejemską,

W Noc Szczęśliwego Rozwiązania

By wszystko nam się rozplątało,

Węzły, konflikty, powikłania.

Oby się wszystkie trudne sprawy

Porozkręcały jak supełki

Własne ambicje i urazy

Zaczęły śmieszyć jak kukiełki.
...............
Wiersz staroświecki ks.Jan Twardowski