Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Żegnaj Łukaszu

SŁOŃCU ANI ŚMIERCI
NIE MOŻNA PATRZEĆ PROSTO W OCZY

/Francois de la Rochefoucauld/

1 grudnia 2010 roku rozstał sie na zawsze z RODZINĄ, Przyjaciółmi, Znajomymi, Swoimi Autystycznymi Uczniami

ŁUKASZ JEZIERSKI
nauczyciel, terapeuta i nasz Kolega

Ż E G N A J