Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Zebranie sprawozdawcze
Zapraszamy członków stowarzyszenia na

Zebranie sprawozdawcze za 2021r.

termin: 15 września 2022r (czwartek)

godzina 17.00

miejsce: Wrocław ul. Grabiszyńska 57