Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Zebranie sprawozdawcze 25 kwietnia 2017r.
Zarząd Dolnośląskiego Stowarzyszenia na rzecz Autyzmu

zaprasza


swoich członków na zebranie sprawozdawcze
w dniu 25 kwietnia 2017r. o godzinie 16.30.

Zebranie odbędzie się przy ul. Grabiszyńskiej 57 we Wrocławiu