Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

zawsze w grudniu Europejski Tydzień AutyzmuEuropejski Tydzień Autyzmu obchodzony w pierwszym tygodniu grudnia zainicjowany został przez Parlament Europejski, który w 1996 roku uchwalił Kartę Praw Osób z Autyzmem