Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Zapraszamy na spotkanie 8 kwietnia.Diagnoza zaburzeń ze spektrum autyzmu pozostaje na całe życie.

Dziecko z diagnozą dorasta i staje się dorosłą osobą z ASD.
Spektrum zaburzeń autystycznych jest bardzo szerokie. Osoby z autyzmem funkcjonują na każdym poziomie inteligencji, od niemówiących do bardzo elokwentnych.

Ciągle jeszcze dorosłe osoby z autyzmem są wykluczane z życia i pozostają w domu bez żadnej aktywności.
Dla systemu pomocy dorosła osoba ze spektrum zwłaszcza nisko funkcjonująca, szczególnie zależna, jest osobą przezroczystą.

Rodzice osób dorosłych z autyzmem walczą o systemowe rozwiązania dla swoich dorosłych dzieci. Doświadczenie ciągłego odrzucania zmusza to domagania się bezpiecznych rozwiązań. Potrzebne są małe i specjalistyczne placówki.