Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

"wyprawka szkolna" także dla uczniów z autyzmem i zespołem Aspergera

Ministerstwo Edukacji Narodowej rozszerzyło grupę uczniów, którzy od września 2014 r. będą mogli skorzystać z dofinansowania do zakupu podręczników. Program “Wyprawka szkolna” obejmie także uczniów z niepełnosprawnością ruchową, afazją, z dysfunkcją słuchu, autyzmem i Zespołem Aspergera.
szczegóły