Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

VI edycja Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego - listopad 2011

Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 we Wrocławiu Prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Autyzmu we Wrocławiu Zapraszają do udziału w VI Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem.
Zasięg: ogólnopolski
Adresaci: dzieci i młodzież z autyzmem realizująca obowiązek szkolny w placówkach publicznych i niepublicznych, integracyjnych, ogólnodostępnych oraz warsztatach terapii zajęciowej.
Termin rozstrzygnięcia konkursu : 28 listopada 2011
Temat: “Drzewo, drzewa, las”
Otwarcie wystawy pokonkursowej: 01.12.2011
ZAPRASZAMY regulamin