Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Światowy Dzień Autyzmu - 2 kwietnia
Według danych Autism Europe ok. 5 mln osób w Unii Europejskiej dotkniętych jest autyzmem.

Nie ma dokładnych danych, co do liczby osób z autyzmem w Polsce. Jednak przyjmując dane z badań epidemiologicznych przeprowadzanych w różnych krajach można ocenić, iż w Polsce osób z autyzmem może być co najmniej 60 tysięcy.

Zaburzenia autystyczne mają bardzo zróżnicowany charakter i nie tworzą jednolitego obrazu.

Wśród dzieci i dorosłych ze spektrum autyzmu można spotkać zarówno geniuszy w swojej dziedzinie jak i osoby niepełnosprawne intelektualnie.
Dlatego w literaturze światowej używa się określenia “spektrum zaburzeń autystycznych” (z ang. Autism Spectrum Disorder, w skrócie ASD).