Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Rehabilitacja Społeczna Osób Niepełnosprawnych 2024r.

.Informacja o projekcie / tekst łatwy do czytania ETR

Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu realizuje Program: Rehabilitacja Osób Niepełnosprawnych zlecana ze środków PFRON
Klub "Po drodze"dla młodzieży i dorosłych osób
z autyzmem i zespołem Aspergera
z Wrocławia.
1.06.2024- 31.12.2024r. z wyjątkiem lipca
i sierpnia, dni wolnych oraz świąt.
Grupa Integracyjna

Data
- od 5.06.2024 roku
Kiedy – każda środa od godziny 16.00 do godziny 19.00
(z wyjątkiem 26.06.2024r)
Miejsce zajęć ul. Grabiszyńska 57 we Wrocławiu

Koordynator : tel. 785 965 695


Wyjścia

19.06.2024r.
AR Bar-Rynek


Grupa terapeutyczna

Data - od 3.09. 2024 roku
Kiedy- każdy wtorek i czwartek od godziny 16.30 do godziny 19.00
Miejsce zajęć - Zespół Szkół Nr 16 ul. Głogowska 30 we Wrocławiu.

Koordynator tel. 785 965 695


Zadanie jest finansowane ze środków PFRON będących w dyspozycji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Stowarzyszenie zobowiązuje się zapewnić rozwiązania alternatywne, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, pod nr tel. 71 342 72 08, adres mailowy: autym7@o2.p

informacja o projekcie tekst odczytywany maszynowo
informacja o działalności stowaryszenia - PJM

www.wroclaw.pl