Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Rafał Motriuk zaprasza na spotkanie

W dniu 8 . 10. 2011 o godz. 18.30 w klubie Falanster we Wrocławiu przy ul. Sw. Antoniego 23 warto się spotkać z Rafałem Motriukiem - korespondentem naukowym Polskiego Radia ,autorem bloga o autyżmie "dziennik ojca".
Z A P R A S Z A M Y tu dowiesz się więcej www.falanster.pl