Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Program Rozwoju Komunikacji - dla dzieci 7-15 lat


Program Rozwoju Komunikacji -pilotażowy projekt dla dzieci w wieku od 7-15 lat, które mają trudności w porozumiewaniu się i w mowie werbalnej.

Rekrutacja do projektu od 15 września do 24 września 2020(liczba miejsc ograniczona).

Zgłoszenia codziennie godz.16- 20.00. Koordynator tel.535 491 202.


O przyjęciu do programu decyduje koordynator po przeprowadzeniu telefonicznej rozmowy kwalifikacyjnej.


Dziecko musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności i być zameldowane we Wrocławiu.Projekt realizowany przy wsparciu Gminy Wrocław