Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Podsumowanie kampanii społecznej "kropka to dopiero poczatek"