Dolnośląskie Stowarzyszenie na rzecz Autyzmu

Ogólnopolski Konkurs plastyczny rozstrzygniety

Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
pt. 'Twarze i maski"
GRAND PRIX praca nr1
Mateusz Połeć lat 17, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach.

NAGRODA SPECJALNA im. Daniela Szulca praca nr2
Sylwester Kędzior lat19 z Wrocławia.
Laureaci Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla Dzieci i Młodzieży z Autyzmem
pt. 'Twarze i maski"
GRAND PRIX praca nr1
Mateusz Połeć lat 17, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Skierniewicach.

NAGRODA SPECJALNA im. Daniela Szulca praca nr2
Sylwester Kędzior lat19 z Wrocławia.